Chính sách cấp phép bản quyền Mcafee

Cấp phép bản quyền & bảo trì phần mềm (Licensing and software maintenance)

Mcafee cung cấp 2 hình thức: Perpetual (vĩnh viễn) & Subscription (thuê bao)

Subscription License (giấy phép bản quyền thuê bao): Mô hình cấp phép đăng ký 2.1 hiện tại đã được giới thiệu vào ngày 1 tháng 1 năm 2001. Điều này tách biệt quyền được bảo trì phần mềm khỏi quyền sử dụng phần mềm. Khách hàng phải có thỏa thuận Hỗ trợ Kỹ thuật (Technical Support agreement) để được quyền truy cập bảo trì phần mềm. Năm đầu tiên của giấy phép sản phẩm có thời hạn hai năm bao gồm Hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support). Để bảo trì phần mềm trong năm thứ hai của thời hạn giấy phép sản phẩm, người dùng cần mua một thỏa thuận Hỗ trợ Kỹ thuật (Technical Support agreement) thêm một năm.

Perpetual License (giấy phép bản quyền vĩnh viễn): dành cho những khách hàng thích thời hạn cấp phép phần mềm không xác định, được ràng buộc bởi các hợp đồng Hỗ trợ Kỹ thuật (Technical Support) hàng năm có thể gia hạn. Giấy phép vĩnh viễn của Mcafee yêu cầu khách hàng chọn một thỏa thuận Hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support) phù hợp để có được quyền bảo trì phần mềm.

Điều quan trọng cần lưu ý là thỏa thuận cấp phép không trao quyền bảo trì cho khách hàng để nâng cấp lên phiên bản mới hoặc cập nhật sản phẩm. Cụ thể, quyền được nâng cấp lên phiên bản mới hoặc truy cập virus signature files mới chỉ có sẵn thông qua thỏa thuận Hỗ trợ Kỹ thuật, bao gồm bảo trì phần mềm.

Tất cả khách hàng nhận được một bản sao Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối McAfee (EULA)/McAfee End User License Agreement.

Lưu ý: Giấy phép này được giới hạn ở phiên bản Phần mềm do McAfee phân phối và không bao gồm các phiên bản tiếp theo, nâng cấp, cập nhật, sửa đổi hoặc sửa đổi, trừ khi mua hợp đồng bảo trì riêng. Nếu hợp đồng đó được mua, trong khoảng thời gian được chỉ định trong bảng giá áp dụng cho Phần mềm, bạn có quyền tải xuống các bản sửa đổi hoặc cập nhật cho Phần mềm khi và khi McAfee xuất bản chúng qua hệ thống bảng tin điện tử, trang web hoặc thông qua dịch vụ trực tuyến khác. Sau khoảng thời gian được chỉ định, bạn không có quyền nhận thêm bất kỳ sửa đổi hoặc nâng cấp nào mà không cần mua giấy phép mới cho Phần mềm.

Technical Support (Gói Hỗ Trợ Kỹ Thuật)

Mô tả các bản cập nhật tệp chữ ký (.DAT), sửa đổi engine và các phiên bản phần mềm mới để bảo trì phần mềm. Quyền truy cập vào tất cả các hình thức bảo trì phần mềm được cung cấp theo các điều khoản của dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật (Technical Support) của Mcafee. Không có thỏa thuận dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật, khách hàng không có quyền truy cập bất kỳ hình thức bảo trì phần mềm nào.

Technical Support Software Maintenance & Grant ID Numbers

Khách hàng phải có thỏa thuận Hỗ trợ Kỹ thuật hiện tại để được quyền tải xuống các bản cập nhật và nâng cấp sản phẩm, bao gồm các bản cập nhật engine và .DAT cho cả Pepectual & Subscription License.

Làm thế nào để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào các bản cập nhật và nâng cấp sản phẩm:

  • Đảm bảo bạn được Bảo vệ Kỹ thuật bảo vệ trong suốt thời gian cấp phép phần mềm của bạn.
  • Số cấp được cung cấp cùng với thỏa thuận hỗ trợ sẽ cho phép bạn tải xuống các bản cập nhật và nâng cấp phần mềm.
  • Nếu bạn không có thỏa thuận Hỗ trợ Kỹ thuật, bạn không có quyền truy cập bất kỳ hình thức cập nhật phần mềm nào.

 

Kết luận

Mcafee đã ngưng cấp phép vĩnh viễn Pepectual License và chỉ áp dụng hình thức thuê bao là Subscription License cho hầu hết tất cả các sản phẩm/phần mềm/giải pháp/dịch vụ. Chỉ một số trường hợp đặc biệt còn duy trì hình thức cấp phép vĩnh viễn cũ nhưng với nhiều ràng buộc về các thoả thuận gia hạn về Technical Support.