Iworld.com.vn – Cùng tìm hiểu về các vấn đề Công cụ giải quyết phân mảnh chỉ mục SQL Server trong dbForge Studio for SQL Server!

Sự phân mảnh diễn ra khi các chỉ mục (index) có các trang mà trong đó thứ tự logic bên trong chỉ mục, dựa trên giá trị khóa của nó, khác với thứ tự vật lý bên trong các trang của chỉ mục.
Việc này xảy ra khi công cụ database sửa đổi các chỉ mục khi các hoạt động insert, update, và delete được thực hiện trên dữ liệu cơ bản. Sự sửa đổi này diễn ra tự động và gây ra sự phân mảnh theo thời gian, cũng như thông tin trong các chỉ mục bị phân tán nhiều hơn trong database.
Do sự phân mảnh diễn ra liên tục, với I / O bổ sung được yêu cầu để định vị dữ liệu mà chỉ mục trỏ đến làm cho hiệu suất truy vấn giảm sút. Và đây là lúc phát huy tác dụng các giải pháp của chúng tôi.

Trình quản lý chỉ mục cho SQL Server

Muốn giải quyết vấn đề này, bạn cần bắt đầu bằng việc phân tích chỉ mục và đánh giá mức độ phân mảnh của nó. Trợ thủ tốt nhất cho bạn ở đây chính là Trình quản lý chỉ mục của chúng tôi – được tích hợp hoàn hảo trong dbForge Studio for SQL Server. Để bắt đầu, hãy tiến hành chọn Manage Index Fragmentation từ Database menu hoặc từ database được yêu cầu.

Các tuỳ chọn

Sau khi yêu cầu và đã chọn database, bạn có thể tiếp tục chọn Options và nhanh chóng thiết lập các ngưỡng (thresholds) phân mảnh, kích thước chỉ mục tối thiểu (minimum index size) và các tùy chọn xây dựng lại chỉ mục (index rebuild).

Thay đổi tập lệnh kịch bản script

dbForge Studio for SQL Server cung cấp cho bạn các công cụ để sửa chỉ mục một cách trực quan cũng như tạo các tập lệnh T-SQL. Bạn có thể thay đổi tập lệnh ngay lập tức hoặc lưu các tập lệnh của mình để sử dụng cho lần sau.

Xuất kết quả quét sang file CSV

Sau mỗi lần quét, bạn có thể lưu kết quả dưới dạng file CSV để phục vụ cho việc phân tích sâu hơn về phân mảnh chỉ mục hoặc cho mục đích báo cáo.

Phân tích các chỉ mục SQL thông qua Command Line

Command Line cung cấp một số action (hành động) mà bạn có thể run, nhằm làm cho việc quản lý phân mảnh chỉ mục trở nên linh hoạt hơn.

  • Sử dụng CLI để tạo PowerShell tự động hoá các tập lệnh
  • Lưu các tập lệnh của bạn trong command-line execution files (.bat) để lên lịch thực thi chúng thông qua Windows Scheduler hoặc đơn giản là chạy chúng bất cứ khi nào bạn cần
  • Cấu hình các cài đặt theo sở thích của bạn và lưu chúng để sử dụng trong tương lai

Tải xuống bản dùng thử miễn phí 30 ngày của dbForge Studio for SQL Server để tự mình xem các tính năng của nó, bao gồm cả Trình quản lý chỉ mục được tạo ra để giúp bạn làm việc dễ dàng và thú vị hơn.

Biên dịch bởi Ngô Lâm Đoon – Iworld.com.vn