Tính năng mới Lightroom

Tuỳ chỉnh feed theo cá nhân trên Lightroom desktop

Tab For You trong Learn Discover giờ đây đã có trên desktop. Truy cập các hướng dẫn và các chỉnh sửa tương tác đặc biệt dành cho bạn.

Hỗ trợ Apple ProRaw

Hình ảnh ProRaw của Apple hiện được import bằng cách sử dụng ProRaw Profile theo mặc định, đảm bảo rằng desktop và thiết bị di động dùng Lightroom phù hợp chặt chẽ với chế độ xem của camera.

Xem các thông báo kết hợp khi mọi người like hoặc comment

Giờ đây, Lightroom kết hợp hoạt động của mọi người trong các thông báo thay vì thông báo cho bạn mỗi khi ai đó like hoặc nhận xét (comment) trong các album được chia sẻ của bạn.

Dễ dàng ẩn cài đặt panel

trong Lightroom desktop, xem hình ảnh trông như thế nào mà không áp dụng cài đặt của bảng điều khiển (panel) bằng cách nhấn vào biểu tượng con mắt trong bảng điều khiển.

Hỗ trợ camera & lense mới

Hỗ trợ đầy đủ cấu hình camera & lense mới.

Cải thiện các tính năng

Dễ dàng xem hình ảnh nào được chỉnh sửa bằng Edited Filter bên dưới Search bar. Trong Lightroom dành cho điện thoại di động (Android), một biểu tượng dấu chấm mới sẽ hiển thị bên dưới tên của bảng điều khiển nếu các chỉnh sửa đã được thực hiện.