Giới thiệu Microsoft Defender for Endpoint bản quyền

Giờ đây, khách hàng có thể mua bản quyền Microsoft Defender for Endpoint (tên trước đây là Microsoft Defender ATP) standalone. Kể từ khi công bố tính năng Advance Threat Protection (Bảo vệ mối đe dọa nâng cao) trong Microsoft Defender cho MacOS và Linux vào năm ngoái, Microsoft vẫn yêu cầu khách hàng mua giấy phép Windows 10 E5 nếu họ muốn truy cập Microsoft Defender Advanced Threat Protection (MD ATP). Nhưng điều đó đang thay đổi trong tháng này, bây giờ SKU MDATP độc lập đã được cung cấp!

Yêu cầu về license

Microsoft Defender cho Endpoint yêu cầu một trong các cấp phép số lượng lớn (volume licensing) sau của Microsoft:

 • Windows 10 Enterprise E5.
 • Windows 10 Education A5.
 • Microsoft 365 E5 (M365 E5) which includes Windows 10 Enterprise E5.
 • Microsoft 365 A5 (M365 A5).
 • Microsoft 365 E5 Security.
 • Microsoft 365 A5 Security.

Lưu ý: Người dùng được cấp phép đủ điều kiện có thể sử dụng Microsoft Defender cho Endpoint trên tối đa năm thiết bị đồng thời. Microsoft Defender cho Endpoint cũng có sẵn để mua từ Nhà cung cấp giải pháp đám mây (CSP).

Microsoft Defender cho Endpoint, trên Windows Server, yêu cầu một trong các tùy chọn cấp phép sau:

 • Azure Security Center with Azure Defender enabled
 • Defender for Endpoint for Servers (one per covered server)

Lưu ý: Khách hàng có thể có được giấy phép máy chủ/server licenses (một giấy phép cho mỗi máy chủ Operating System Environment (OSE)) cho Microsoft Defender for Endpount dành cho server nếu có tổng hợp tối thiểu 50 giấy phép/license cho một hoặc nhiều giấy phép người dùng sau:

 • Microsoft Defender cho Endpoint.
 • Windows E5 / A5.
 • Microsoft 365 E5 / A5.
 • Microsoft 365 E5 / A5 Security.

Yêu cầu hệ thống Microsoft Defender for Endpoint

Microsoft Defender ATP sẽ chạy trên các nền tảng Windows sau:

 • Windows 7 SP1 Enterprise.
 • Windows 7 SP1 Pro.
 • Windows 8.1 Enterprise.
 • Windows 8.1 Pro.
 • Windows 10, phiên bản 1607 trở lên.
 • Windows 10 Enterprise.
 • Windows 10 Education.
 • Windows 10 Pro.
 • Windows Server 2008 R2 SP1.
 • Windows Server 2012 R2.
 • Windows Server 2016.
 • Windows Server 2016, phiên bản 1803.
 • Windows Server 2019.

Rất tiếc, các máy chạy phiên bản Windows dành cho thiết bị di động không được hỗ trợ. Các phiên bản hệ điều hành khác:

 • MacOS – Ba phiên bản gần đây nhất. Hiện tại là 10.13+ kể từ tháng 3 năm 2020.
 • Linux.
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7+.
 • CentOS Linux 7+.
 • Ubuntu 16.04 LTS +.
 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12+.
 • Debian 9+.
 • Oracle Enterprise Linux 7.
 • Android.

Và vì cổng quản lý ATP của Microsoft Defender được truy cập thông qua một trình duyệt, đây là những trình duyệt được hỗ trợ:

 • Microsoft Edge.
 • Internet Explorer phiên bản 11.
 • Google Chrome.