Giới thiệu Solarwinds IP Address Manager (IPAM)

Chính sách cấp phép & bảng giá IP Address Manager (IPAM)

IP Address Manager (IPAM) cung cấp 2 hình thức mua cho người dùng. vui lòng liên hệ để nhận được báo giá tốt nhất:

 • Perpetual: Vĩnh viễn.
 • Subscription: Đăng ký thuê bao.

IPAM được cấp phép theo tổng số địa chỉ IP trong không gian địa chỉ IP của bạn. Để xác định số này, tổng hợp tất cả các địa chỉ IP đã được chỉ định và tất cả các địa chỉ tiềm năng có thể được chỉ định.

Ảnh: internet

Khi bạn biết tổng số địa chỉ IP bạn muốn quản lý, hãy chọn cấp phép/licensing đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn theo 2 bảng bên dưới sau tương ứng với 2 hình thức mua.

Đối với Perpetual

IPAM IP1000 SolarWinds IP Address Manager IP1000 (lên đến 1024 IP)
IPAM IP4000 SolarWinds IP Address Manager IP4000 (lên đến 4096 IP)
IPAM IP16000 SolarWinds IP Address Manager IP16000 (lên đến 16384 IP)
IPAM IPX SolarWinds IP Address Manager IPX (Không giới hạn IP)

Đối với Subscription

IPAM IP1000 Annual Subscription SolarWinds IP Address Manager IP1000 (lên đến 1024 IP)
IPAM IP4000 Annual Subscription SolarWinds IP Address Manager IP4000 (lên đến 4096 IP)
IPAM IP16000 Annual Subscription SolarWinds IP Address Manager IP16000 (lên đến 16394 IP)
IPAM IPX Annual Subscription SolarWinds IP Address Manager IPX (không giới hạn IP)

 

Tính năng chính

 • Theo dõi địa chỉ IP tự động.
 • Tích hợp quản lý địa chỉ DHCP, DNS và IP
 • Thông báo, xử lý sự cố và báo cáo địa chỉ IP.
 • Hỗ trợ DHCP và DNS tại chỗ và nhiều nhà cung cấp.
 • Mẫu yêu cầu IP để hợp lý hóa và tự động hóa các yêu cầu địa chỉ IP.
 • Hỗ trợ API với các hoạt động CRUD để tích hợp hai chiều với bên thứ ba.

Khách hàng được gì khi mua IP Address Manager (IPAM)

 • Khám phá IP: Sử dụng công cụ khám phá IP để tự động định vị thiết bị và thu thập dữ liệu quan trọng về IP. Giảm khả năng xảy ra lỗi của con người khi cập nhật dữ liệu thiết bị.
 • Tự động hóa quản lý địa chỉ IP trong môi trường ảo hóa: Tránh lỗi và tiết kiệm thời gian thông qua tự động hóa. Có thể tích hợp VMware vRealize Orchestrator giúp dễ dàng theo dõi và quản lý.
 • Tự động theo dõi IP: Tự động tìm và theo dõi địa chỉ IP theo thời gian thực.
 • Tìm địa chỉ IP: Nhanh chóng xác định các địa chỉ IP tĩnh và DHCP dành riêng. Dễ dàng tìm thấy các địa chỉ IP trống bằng cách sử dụng máy quét tự động.
 • Nhận Infoblox DNS và DHCP: Có được khả năng báo cáo và cảnh báo cho các dịch vụ DNS, DHCP và IPAM. Quản lý tập trung DNS, DHCP và IPAM với 1 giao diện duy nhật.
 • Phần mềm quản lý địa chỉ IP: Giúp người quản trị dễ dàng quy hoạch và quản lý IP.
 • Máy quét địa chỉ IP: Thực hiện quét địa chỉ IP tự động tránh lỗi của con người và ngăn ngừa sự cố mạng.
 • Phần mềm lập kế hoạch IP: Theo dõi và nhận thông báo về IP. Tìm kiếm DHCP scopes dễ dàng.
 • Quản lý ipv4 và ipv6 dễ dàng : Dễ dàng xem IPv4 và IPv6 trong các thiết bị dual-stack. Người quàn trị dễ dàng thêm, xóa, sửa đổi, chuyển từ ipv4 sang ipv6.
 • Giám sát và khắc phục sự cố bản ghi DNS trong môi trường hybird: Dễ dàng giám sát các bản ghi và tạo báo cáo tùy chỉnh.
 • Máy quét mạng: Dễ dàng dò tìm các lớp mạng trong hệ thống. Hỗ trợ người quản trị khắc phục sự cố nhanh chóng.
 • Quy hoạch IP nhanh chóng: Dễ dàng nhập, tăng giảm địa chỉ IP và lớp mạng. Đơn giản hóa quản lý cho người quản trị.

IP Address Manager (IPAM) giải quyết các vấn đề gì?

Loại bỏ bảng danh sách IP và chủ động xác định và quản lý địa chỉ IPv4 và IPv6

Sử dụng quét tích cực để khám phá và theo dõi các mạng con và các khối địa chỉ được liên kết và xem các địa chỉ IP tạm thời để dễ dàng xác định các địa chỉ IP bị sót và lấy lại chúng.

Sử dụng một phần mềm quản lý địa chỉ DHCP, DNS và IP giá cả phải chăng và được tích hợp đầy đủ để quản lý môi trường của bạn

Tìm một địa chỉ IP khả dụng, đặt chỗ và quản lý tất cả các mục DNS cùng một lúc từ một bảng điều khiển.

Luôn gập vấn đề về xung đột địa chỉ IP, mạng con / sự suy giảm phạm vi hoặc các mục nhập DNS không khớp.

Giám sát việc sử dụng địa chỉ IP, nhận thông báo về các vấn đề về dung lượng mạng con và xung đột địa chỉ IP và giải quyết nhanh chóng các sự cố ảnh hưởng đến hiệu suất.

Tiết kiệm thời gian và tránh lỗi bằng cách quản lý máy chủ DHCP và DNS từ một bảng điều khiển duy nhất

Quản lý và giám sát các máy chủ Microsoft, Cisco và ISC DHCP cũng như các máy chủ Microsoft và BIND DNS từ bảng điều khiển tập trung. Phần mềm theo dõi địa chỉ IP có thể quản lý phạm vi, vùng DNS và hồ sơ tài nguyên của bạn.

Nắm rõ địa chỉ IP trong lòng bàn tay

Công cụ quản lý địa chỉ IP có thể cung cấp chi tiết chuyên sâu về tất cả các IP của bạn và cách chúng được sử dụng, ngay cả khi địa chỉ đã rất cũ.

Giám sát cho cả AWS Route 53 và Azure DNS của bạn

Giám sát cả hai bản ghi AWS Route 53 và Azure DNS mà không phải đăng nhập vào bảng điều khiển quản lý riêng biệt.

Ủy quyền quản trị IP dễ dàng

Cho phép các quản trị viên hệ thống và mạng giám sát phạm vi IP của riêng họ bằng cách hỗ trợ quản trị IP.