Giới thiệu Solarwinds Orion Platform bản quyền

Điểm nổi bật của Solarwinds Orion Platform

  • Giám sát và quản lý tập trung toàn bộ CNTT của bạn, từ cơ sở hạ tầng đến ứng dụng.
  • Kiến trúc có thể mở rộng vượt qua các môi trường CNTT vật lý, ảo hóa và đám mây.
  • Khả năng triển khai tại chỗ (on-premise), trong môi trường ảo hóa và trong Microsoft Azure.
  • Trải nghiệm đơn giản, an toàn và tích hợp.

Tại sao chọn Solarwinds Orion Platform?

Khả năng mở rộng, phát triển

Solarwinds Orion Platform cung cấp một kiến trúc duy nhất mở rộng quy mô để quản lý các môi trường CNTT phân tán và phức tạp nhất về mặt địa lý.

Các engine có khả năng mở rộng của SolarWinds được thiết kế để cung cấp giám sát và quản lý cho các cơ sở hạ tầng cấp doanh nghiệp lớn. Thêm vào đó polling engine cho phép bạn mở rộng tới 400.000 thành phần trên một phiên bản Orion Platform trong khi các máy chủ web bổ sung sẽ chia tỷ lệ số lượng người dùng được hỗ trợ. Với Bảng điều khiển hoạt động doanh nghiệp (EOC), bạn có thể tập trung hóa và đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu của nhiều trường hợp trong một chế độ xem hợp nhất.

Khả năng triển khai linh hoạt

Solarwinds Orion Platform được thiết kế để dễ dàng triển khai trên các máy chủ vật lý hoặc ảo. Khách hàng cũng có thể triển khai Nền tảng Orion và bất kỳ mô-đun nào trên Microsoft Azure thông qua Azure Marketplace và chọn Microsoft SQL Server hoặc Azure SQL Database (dịch vụ cơ sở dữ liệu Microsoft PaaS) làm Cơ sở dữ liệu Orion.

Trải nghiệm tích hợp, cho bạn cái nhìn CNTT 

Một nền tảng từ một nhà cung cấp, với một khung điều khiển duy nhất, mang lại khả năng hiển thị trung tâm và kiểm soát thông qua trải nghiệm tích hợp chặt chẽ.