Giới thiệu về Solarwinds Database Performance Monitor (DPM)

Tính năng & công dụng chính

Theo dõi sức khỏe cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây 24/7 với bảng điều khiển có thể tùy chỉnh giúp hiểu rõ hơn về những gì quan trọng nhất. Từ trước và sau khi so sánh với phát hiện lỗi thích ứng được cấp bằng sáng chế, các nhà phát triển, DevOps và DBA có thể hiểu được các vấn đề về hiệu năng ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và NoQuery của họ. Mức độ chi tiết của dữ liệu xuống từng giây kết hợp với phân tích dữ liệu lớn tương quan với phản ứng truy vấn hoặc hành vi với các số liệu hệ thống để hiểu các tác động.

Nhóm công cụ quản lý cơ sỡ dữ liệu của Solarwinds cung cấp :

  • Chẩn đoán và tối ưu Database
  • Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp trên nhiều môi trường khác nhau như vật lý, ảo hoá và cloud.

Cho nên để có thể quản lý toàn diện & hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu của bạn, phần mềm Database Performance Analyzer (DPA) hay được mua kèm.