Giới thiệu về Solarwinds Network Configuration Manager (NCM)

Chính sách cấp phép Solarwinds Network Configuration Manager (NCM)

Solarwinds Network Configuration Manager (NCM) có thể được mua với 2 hình thức:

 • Vĩnh viễn (Perpetual)
 • Thuê bao (Subscription)

Solarwinds Network Configuration Manager (NCM) được cấp phép theo tổng số thiết bị bạn đang quản lý. Thiết bị được quản lý có thể là bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, tường lửa hoặc bất kỳ thiết bị mạng nào khác hỗ trợ truy cập từ xa và giao diện dòng lệnh/command line interface (CLI).

NCM DL50 SolarWinds Network Configuration Manager DL50 (lên đến 50 nodes)
NCM DL100 SolarWinds Network Configuration Manager DL100 (lên đến 100 nodes)
NCM DL200 SolarWinds Network Configuration Manager DL200 (lên đến 200 nodes)
NCM DL500 SolarWinds Network Configuration Manager DL500 (lên đến 500 nodes)
NCM DL1000 SolarWinds Network Configuration Manager DL1000 (lên đến 1000 nodes)
NCM DL3000 SolarWinds Network Configuration Manager DL3000 (lên đến 3000 nodes)
NCM DLX SolarWinds Network Configuration Manager DLX (không giới hạn nodes)
Bảng cấp phép bản quyền Solarwinds Network Configuration Manager (NCM)

 

Tính năng chính

 • Tự động hóa mạng
 • Tuân thủ mạng
 • Sao lưu cấu hình
 • Đánh giá các lỗ hổng
 • Thông tin chi tiết về mạng cho Cisco ASA và Cisco Nexus
 • Tích hợp với Giám sát hiệu suất mạng

Khách hàng được gì khi mua Solarwinds Network Configuration Manager (NCM)?

 • Tiết kiệm thời gian: Giảm thời gian cần thiết để quản lý các thay đổi quan trọng và các nhiệm vụ lặp đi lặp lại trên các mạng từ nhiều nhà cung cấp.
 • Tăng tính sẵn sàng: Giải quyết các sự cố vận hành nhanh hơn bằng cách dễ dàng xác định, khắc phục sự cố và khắc phục sự cố.
 • Nguy cơ thấp: Giảm thời gian chết với kiểm toán mạng để giúp đảm bảo mạng luôn tuân thủ và bảo mật.
 • Cải thiện kiểm soát: Thúc đẩy thực tiễn tốt nhất, nhất quán và ưu tiên bằng cách xem bức tranh tổng quan hệ thống cùng các chi tiết quan trọng nhất.
 • Cải thiện tầm nhìn: Đường cơ sở đa thiết bị và chế độ xem khác nhau có thể cải thiện khả năng hiển thị trạng thái cấu hình mạng của bạn, thay đổi cấu hình và quản lý.

Một số hình ảnh sản phẩm