Khôi phục sau sự cố Ransomware? Hãy xem Pure Storage và Veeam

Hãy cùng Iworld.com.vn tìm hiểu về việc khôi phục sau sự cố Ransomeware với Pure Storage và Veeam

Sự cố Ransomware là gì?

Ransomware là phần mềm độc hại chuyên mã hóa thông tin của nạn nhân để đòi tiền chuộc. Dữ liệu quan trọng của người dùng hoặc tổ chức được mã hóa để họ không thể truy cập. Sau đó, chúng yêu cầu một khoản tiền chuộc để cấp quyền truy cập. Ransomware thường được thiết kế để lây lan trên mạng và mục tiêu là cơ sở dữ liệu và máy chủ, do đó có thể nhanh chóng làm tê liệt toàn bộ tổ chức. Mối đe dọa này ngày càng tăng, tội phạm mạng thu về hàng tỷ đô la, gây ra thiệt hại về chi phí đáng kể cho các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ.

Đọc thêm về Ransomware ở đây.

Mấu chốt để khôi phục dữ liệu khi gặp sự cố Ransomware

Có một liên kết bị thiếu. Một bản sao dữ liệu trên ultra-resiliant media. Với Veeam, ultra-resiliant media sẽ là điểm khôi phục trên phương tiện offline, immutable hoặc air gapped. Khi thảo luận về các tình huống không thể khôi phục, một chủ đề chung của các tổ chức là không có dữ liệu backup ultra-resilient. Dưới đây là danh sách một số tùy chọn ultra-resiliant media.

Trong danh sách này, một số điểm nổi bật là:

Băng từ (Tape): Phương tiện bên ngoài thư viện, và được đánh dấu là WORM có ba đặc điểm: immutable, offline và air gapped.

Bảo vệ từ bên trong (Insider Protection): Veeam Cloud Connect cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ bản sao của data backup ngoài băng tần từ người dùng cuối.

Rotating Drives: Drive được eject và remove sẽ ở chế độ offline (phổ biến ở rotating drive và sử dụng với enclosure).

Immutable Backup: Khả năng khóa public S3 công cộng và S3-compatible object mang đến khả năng immutable object storage (thường ở ngoài site)

Hardened Repository: Veeam V11 mới nhất cho phép các backup viết với các immutable attributes trong Linux.

Bộ nhớ hiện đại có thể mang lại gì cho việc khôi phục Ransomware?

Đây là lĩnh vực mà Veeam tự tin khi có sự tích hợp phong phú với nhiều hệ thống lưu trữ trên thị trường hiện nay. Hệ thống lưu trữ có thể mang lại một số khả năng khôi phục Ransomware. Hãy nói về Pure Storage.

Pure Storage – một đối tác của Veeam – có một công nghệ rất hấp dẫn: SafeMode Snapshots. 

SafeMode Snapshots có tính năng immutable và dễ cài đặt. Đây là một cách tuyệt vời để kết hợp với một bản sao dữ liệu -resilient. Một cách để control nữa là SafeMode Snapshots chỉ có thể được truy cập theo hướng dẫn của Pure Storage.

Cách sử dụng Pure Storage và Veeam để khôi phục dữ liệu sau sự cố Ransomware

Có một số cách tận dụng SafeMode Snapshots để đảm bảo khôi phục dữ liệu sau sự cố ransomware. Cách đầu tiên là đặt Veeam Hardened Linux Repository vào một hệ thống Pure Storage FlashArray. Đây là một cách rất dễ dàng để có không chỉ một mà là hai cấp độ immutable với công nghệ mạnh mẽ từ Veeam và Pure Storage. Ngoài ra còn có các lựa chọn khác.

Nếu Veeam Hardened Linux Repository là một phần của Veeam Scale-out Backup Repository, thì dữ liệu sao lưu có thể được gửi đến AWS S3 với Object Lock được kích hoạt immutable (hoặc một hện thống S3-Compatible trong danh sách Veeam Ready với chức năng Object Immutability).

Veeam và Pure Storage: Tích hợp & Immutable

Hãy xem qua trang giải pháp của Veeam cho Pure Storage, trang này sẽ bao gồm nhiều thông tin hơn, không chỉ SafeMode Snapshots. Ở đó, bạn có thể thấy cách Veeam tích hợp với Pure Storage FlashArray limitless snapshots, cung cấp hiệu suất sao lưu vượt trội, khôi phục nhanh hơn và dễ dàng truy cập vào các bản sao dữ liệu để phát triển và kiểm tra.

Biên dịch bởi Ngọc Diệu – Iworld.com.vn

Nếu bạn cần tư vấn các giải pháp Veeam Backup cho doanh nghiệp của bạn, hãy tham khảo những nội dung sau: