Phần mềm thống kê Minitab có thể trực quan hóa, phân tích, và khai thác sức mạnh dữ liệu của bạn để giải quyết những thách thức khó khăn nhất từ mọi nơi trên đám mây

Minitab có các công cụ thống kê đáng tin trên máy tính hay là trên đám mây để tận dụng tối đa dữ liệu của bạn, khám phá xu hướng, tìm và dự đoán các mẫu, khám phá mối quan hệ ẩn giữa các biến và tạo hình ảnh trực quan đẹp để giải quyết ngay cả những thách thức và cô hội khó khăn nhất.

Năng lực thống kê, phân tích dữ liệu hàng đầu trong ngành, và hình ảnh động, khả năng là vô tận.

Khai thác sức mạnh của thống kê

Minitab trao quyền cho tất cả các bộ phận trong tổ chức bất kể nền tảng phân tích hay vị trí địa lý thông qua công cụ thống kê toàn diện, minh họa thông tin chi tiết vá dự đoán các xu hướng trong tương lai với tốc độ cực nhanh.

Khám phá

Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu tốt hơn mọi lúc mọi nơi. Công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ và đáng tin cậy của chúng tôi có giao diện dễ sử dụng và trực quan cho cả người dung mới và người dùng đã quen.

Những cơ hội lớn hơn và khả năng ra quyết định

Dự án có kết quả tốt hơn, thiết kế sản phẩm tốt hơn, cải tiến quy trình, và cảm giác được trao quyền bởi dữ liệu, bất kể nền tảng thống kê của bạn.

Thúc đẩy kinh doanh vượt trội

Chỉ có Minitab đề xuất tiếp cận tích hợp bằng việc cung cấp phần mềm và dịch vụ mà thúc đẩy kinh doanh tối ưu trên đám mây.

Dự đoán

Kinh doanh luôn phát triển. Nhìn xa hơn về tương lai của bạn và dự báo xu hướng để đưa ra quyết định tốt hơn, loại bỏ chi phí không cần thiết và ngăn chặn sai sót trước khi chúng xảy ra.

Dự đoán việc kinh doanh

Dự đoán chuyên nghiệp bằng các phương pháp cổ điển hoặc sử dụng thuật toán máy học mang tính cách mạng, phân loại và cây hồi quy ( CART)

Phân tích cộng đồng

Tích hợp mã nguồn mở của chúng tôi cho phép Minitab gọi các tập lệnh R và Python, mang lại sự linh hoạt tối đa cho dữ liệu khoa học.

Tăng cường phân tích dự đoán xa hơn

Giải quyết các vấn đề khó khăn hơn, khai thác thông tin chi tiết sâu hơn và hình dung các tương tác phức tạo với Minitab’s  Predictive Analytics Module. Bao gồm chủ sở hữu, tốt nhất, thuật toán máy học, TreeNet and Random Forests.

TreeNet® (Gradient Boosting)

Công cụ linh hoạt, mạnh mẽ và từng đoạt giải thưởng và linh hoạt TreeNet Gradient Boosting, được biết đến trong việc dự đoán chính xác và nhất quán, do cấu trúc lặp lại để sửa lỗi kết hợp của quần thể như nó lập nên.

Random Forests®

Dựa trên bộ sưu tập CART Trees, Random Forests thúc đẩy sự lặp lại, ngẫu nhiên hóa, mẫu, và tập hợp học tập ở một nơi thuận tiện để tập hợp các cây độc lập lại với nhau và xác định dự đoán tổng thể của khu rừng.

Truy cập vào công cụ tăng sức mạnh phân tích dự đoán nâng cao mà bạn cần để dễ dàng bổ sung cho đăng ký Phần mềm thống kê Minitab của bạn.

Thực hiện

Nhìn thấy là tin tưởng. Đưa dữ liệu của bạn để hoạt động với hình ảnh trực quan giúp truyền đạt một cách chính xác và hỗ trợ nhận thức của bạn.

Tạo hình ảnh trực quan phù hợp

Truyền đạt thông tin chi tiết và những thành quả một cách chính xác với Graph Builder , công cụ tương tác mới của chúng tôi với phương pháp để truy quét giúp tạo ra nhiều tùy chọn biểu đồ bằng cách sử dụng một dữ liệu mà không cần chạy lại phân tích. Chuyển đồi liền mạch từ biểu đồ thanh sang biểu đồ tương quan sang biểu đồ bong bóng và hơn thế nữa, vì vậy bạn có thể tập trung vào việc chọn hình ảnh tốt nhất cho nhu cầu của mình.

Tiết kiệm thời gian xuất và nhập

Một cú nhấp chuột từ Microsoft Excel and Access hay gửi từ Minitab Connect nghĩa là bạn không mất thời gian để thu thập dữ liệu trước khi bắt đầu phân tích. Sau đó xuất bằng một cú nhấp chuột từ ứng dụng màn hình sang Microsoft PowerPoint và Word, Minitab Engage và Minitab Workspace.

Truy cập Minitab mọi nơi

Công việc kinh doanh không dừng lại, vậy tại sao bạn  nên phân tích dữ liệu? Tăng năng suất  và sự cộng tác của bạn với Minitab có thể truy cập được trên máy tính bàn và đám mây

Đăng nhập từ bất kì thiết bị gần để hoàn thành phân tích, tìm thông tin chi tiết và đưa ra quyết định tốt hơn cho dù bạn:

Ở văn phòng

Ở nhà

Hay ở nửa vòng Trái Đất

Kết hợp với Minitab trong quá trình phân tích

Tận dụng bộ thống kê toàn diện của chúng tôi để phân tích dữ liệu trong tổ chức hoặc vai trò.

Sự hiển thị và các phương pháp thống kê phù hợp cho phép các quyết định dựa trên dữ liệu dẫn đến các quyết định tốt hơn và kết quả kinh doanh tốt hơn.

Chất lượng

Phát triển sản phẩm

Thiết kế trải nghiệm (DOE)

 • Thiết kế sang lọc
 • Giai thừa đầy đủ
 • Giai thừa phân số
 • Bề mặt đáp ứng
 • Hỗn hợp

Phân tích kinh doanh

 • Taguchi

Công suất và kích thước mẫu Khoảng dung sai

 • Phân phối bình thường và bất thường

Phân tích hệ thống đo lường

 • Nghiên cứu Gage
 • Phân tích thuộc tính thỏa thuận

Khả năng phân tích

 • Dung lượng bình thường và bất thường
 • Dung lượng Sixpack

Biểu đồ kiểm soát

 • Biến, thuộc tính
 • Đa biến
 • Trọng số thời gian
 • Biểu đồ sự kiện

Lấy mẫu chấp nhận Khoảng dung sai

 Mô hình thống kê

 • Hồi quy
 • Hồi quy phi tuyến tính
 • Mô hình đa biến
 • Phân tích cluster
 • Phân loại và cây hồi quy (CART®)
 • Random Forests®
 • TreeNet®

Multivariate Methods

Test Chi-Square Test cho tổ chức

Hình dung

 • Điểm phân tán
 • Bản đồ nhiệt
 • Boxplots

Phân tích chuỗi thời gian

 • Mô hình ARIMA
 • Chuỗi thời gian/ dự báo

Phân tích phân phối

 • Kiểm duyệt tùy ý (trái, phải hoặc theo khoảng thời gian)
 • Phân tích Weibull
 • Dữ liệu đã được duyệt

Phân tích bảo hành

Phân tích hệ thống sửa chữa

Kế hoạch thử nghiệm

 • Luận chứng
 • Đánh giá
 • Tăng tốc kiểm nghiệm thực tế

Hồi quy dữ liệu

Phân tích Probit

Xác thực quy trình

Giai đoạn 1: Thiết kế quy trình

 • Phân tích hệ thống đo lường
 • Kiểm tra giả thuyết
 • Hồi quy / ANOVA
 • Khả năng xử lý

Giai đoạn 2: Quy trình chuyên môn

 • Biểu đồ kiểm soát
 • Phân tích năng lực
 • Khoảng dung sai

Giai đoạn 3: Tiếp tục xác thực quy trình

 • Phân tích hệ thống đo lường
 • Mẫu xác thực
 • Bảng kiểm soát

Hướng dẫn thành thạo các bước

Từ người mới sử dụng đến người sử dụng nâng cao, Minitab luôn bên cạnh bạn, khi bạn khai thác, dự đoán, đạt được và chuyển đổi thông qua phân tích dữ liệu.

Khởi động nhanh Minitab

Khởi động nguồn miễn phí

Minitab Quick Start

Để giới thiệu đến bạn những chức năng cơ bản của Minitab, giống như việc nhập dữ liệu, và điều hướng chung để bắt đầu.

Từ người mới sử dụng đến người sử dụng nâng cao, Minitab luôn bên cạnh bạn, khi bạn khá phá, dự đoán, đạt được và chuyển đổi thông qua phân tích dữ liệu.

Quality Trainer

Sử dụng khóa học điện tử Quality Trainer với các bài học hoạt hình, câu đố và các bài tập thực hành để giúp bạn học dễ dàng,  hiểu, và thực hành thống kê.

Tải Minitab-Brochure_VN

Biên dịch bởi Lê Thương – Iworld.com.vn

more recommended stories