VMware vSphere là nền tảng ảo hóa của VMware, biến các trung tâm dữ liệu thành cơ sở hạ tầng điện toán tổng hợp bao gồm tài nguyên CPU, lưu trữ dữ liệu và tài nguyên mạng. vSphere quản lý các cơ sở hạ tầng này và biến chúng trở thành một môi trường hoạt động thống nhất. Đồng thời, vSphere cũng cung cấp cho người dùng các công cụ để quản lý các trung tâm dữ liệu tham gia vào môi trường đó.

 

VMware vSphere - 1VMware vSphere

ESXi và vCenter Server là hai thành phần cốt lõi trong vSphere. Về ESXi, đây là nền tảng ảo hóa giúp người dùng tạo ra và vận hành các máy và thiết bị ảo. Thành phần thứ hai, vCenter Server – là dịch vụ giúp khách hàng quản lý nhiều máy chủ được kết nối trong mạng máy tính và tài nguyên máy chủ bộ trữ.

Cùng tìm hiểu về một số tính năng của vSphere

Bắt đầu từ vSphere 7.0, người dùng chỉ có thể triển khai hoặc nâng cấp lên vCenter Server 7.0 bằng một thiết bị. Thiết bị vCenter Server mới chứa tất cả các dịch vụ Platform Services Controller từ các bản đã phát hành trước, bảo toàn tất cả các chức năng có trước đó, bao gồm xác thực, quản lý chứng chỉ và cấp phép. Tất cả các dịch vụ Platform Services Controller được hợp thành vCenter Server, giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý. Vì các dịch vụ này hiện đều thuộc vCenter Server nên chúng không còn được mô tả là một phần của Platform Services Controller nữa.

VMware vSphere -2

 

vSphere 7.0 mang đến cho chúng ta vSphere Lifecycle Manager. Đây là một cơ chế quản lý vòng đời tập trung và đơn giản hóa cho các máy chủ VMware ESXi 7.0. Tính năng mới này cũng bao gồm cả chức năng mà Update Manager đã cung cấp trong các bản phát hành vSphere trước đó. Với vSphere Lifecycle Manager, người dùng có thể quản lý các máy chủ ESXi bằng cách sử dụng hình ảnh và đường cơ sở ở cấp độ cụm.

Để biến vSphere thành một nền tảng để chạy khối lượng công việc Kubernetes nguyên bản trên lớp siêu giám sát, chúng ta nên tìm hiểu cách sử dụng vSphere cùng với Tanzu. Với chức năng này, người dùng có thể cho phép một cụm vSphere chạy các khối lượng công việc Kubernetes bằng cách định cấu hình nó như một Supervisor Cluster. Trong Supervisor Cluster, người dùng có thể tạo các nhóm tài nguyên, được gọi là Supervisor Namespaces và định cấu hình chúng với bộ nhớ, bộ lưu trữ dữ liệu và CPU chuyên dụng. Người dùng có thể triển khai trực tiếp các container nguyên bản trên ESXi trong Supervisor Namespace. Những container này nằm trong một nhóm đặc biệt được gọi là vSphere Pod. Người dùng cũng có thể tận dụng Tanzu Kubernetes Grid Service để dễ dàng cung cấp các cụm Kubernetes chạy trong Supervisor Namespaces.

Chúng ta có thể xem các bản cập nhật và nâng cấp vCenter Server hiện có và tạo báo cáo khả năng tương tác về các sản phẩm VMware được liên kết với vCenter Server bằng cách sử dụng Update Planner. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tạo báo cáo trước cập nhật, đảm bảo hệ thống của mình đáp ứng các yêu cầu phần mềm và phần cứng tối thiểu để nâng cấp thành công vCenter Server. Báo cáo cung cấp thông tin về các sự cố có thể ngăn cản việc hoàn thành nâng cấp phần mềm cũng như các hành động người dùng có thể thực hiện để khắc phục những sự cố đó.

Người dùng có thể sử dụng quản lý giấy phép tập trung để quản lý các loại giấy phép cho máy chủ ESXi, máy chủ vCenter, cụm vSAN cũng như các giải pháp VMware khác. Tìm hiểu cách sử dụng VMware vSphere Client để quản lý giấy phép trong môi trường vCenter Server tại đây.

Chúng ta hãy tìm hiểu cách định cấu hình mạng cho vSphere, bao gồm cách tạo thiết bị chuyển mạch phân tán vSpherethiết bị chuyển mạch tiêu chuẩn vSphere, giám sát mạng để phân tích lưu lượng giữa máy ảo (VM) và máy chủ cũng như quản lý tài nguyên mạng. Mạng vSphere là một trong những thành phần quan trọng nhất trong môi trường của người dùng, vì đó là cách mà máy chủ ESXi và máy ảo giao tiếp.

Người dùng có thể tìm hiểu về bộ lưu trữ vSphere giúp hoạch định chiến lược lưu trữ cho trung tâm dữ liệu ảo của mình. Người dùng cũng có thể tìm hiểu cách định cấu hình và sử dụng các công nghệ lưu trữ được ảo hóa và phần mềm xác định mà ESXi và vCenter Server cung cấp. vSphere hỗ trợ một số công nghệ lưu trữ cho cả môi trường lưu trữ truyền thống và môi trường lưu trữ do phần mềm xác định.

Bằng cách sử dụng các tính năng bảo mật vSphere cũng như các phương pháp tốt nhất, người dùng có thể hiểu thêm về cách bảo vệ môi trường cũng như cách để nó tránh khỏi việc bị tấn công. vSphere cung cấp bảo mật tích hợp và toàn diện, cung như cung cấp các ứng dụng, cơ sở hạ tầng, dữ liệu và quyền truy cập an toàn.

Người dùng có thể cung cấp tính liên tục cho hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng  vCenter High Availability (vCenter HA) và vSphere Fault Tolerance (FT). vCenter HA cung cấp khả năng bảo vệ chuyển đổi dự phòng chống lại sự cố phần cứng và hệ điều hành trong môi trường CNTT ảo hóa. Nếu có lỗi từ máy chủ, Fault Tolerance cung cấp khả năng bảo vệ liên tục cho máy ảo.

Người dùng có thể sử dụng các nhóm, các cụm tài nguyên, vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS), vSphere Distributed Power Management (DPM) và vSphere Storage I/O Control để quản lý và phân bổ tài nguyên cho máy chủ ESXi và máy chủ vCenter.

VMware vSphere -3

Trải nghiệm các công cụ lập kế hoạch và triển khai 

Các tài nguyên sau được thiết kế giúp người dùng lập kế hoạch triển khai trung tâm dữ liệu vSphere và quản lý hiệu quả môi trường vSphere.

  • vSphere Hardware and Guest Operating System Compatibility Guides. Đây là một hệ thống tham chiếu trực tuyến cho biết phần cứng, hệ thống hội tụ, hệ điều hành, ứng dụng của bên thứ ba và sản phẩm VMware nào tương thích với phiên bản cụ thể của sản phẩm phần mềm VMware.
  • VMware Product Interoperability Matrices giúp cung cấp thông tin chi tiết về khả năng tương thích của các phiên bản hiện tại và trước đó của các thành phần VMware vSphere, bao gồm ESXi, vCenter Server và các sản phẩm VMware khác.
  • VMware Configuration Maximums. Khi người dùng định cấu hình, triển khai và vận hành thiết bị ảo và vật lý của mình, họ phải đạt đủ hoặc thấp hơn mức tối đa mà sản phẩm hỗ trợ. Các giới hạn được trình bày trong công cụ Configuration Maximums là các giới hạn đã được kiểm tra với sự hỗ trợ của VMware.