Để quá trình cài đặt hoặc nâng cấp ESXi có thể diễn ra nhanh chóng, hệ thống của người dùng cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu cụ thể về phần cứng và phần mềm. Cụ thể đó là những yêu cầu như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay.

Tổng quan về hệ thống lưu trữ ESXi

ESXi 7.0 được biết đến là một bố cục hệ thống lưu trữ cho phép quản lý phân vùng linh hoạt và hỗ trợ cho các module có kích thước lớn cũng như các thành phần của bên thứ ba, đồng thời tạo điều kiện cho việc gỡ lỗi.

Những yêu cầu về phần cứng của ESXi

Người dùng hãy đảm bảo rằng máy chủ của mình có thể đáp ứng được các yêu cầu về cấu hình phần cứng tối thiểu được ESXi 7.0 hỗ trợ.

ESXi 7.0 - 1

Các phiên bản chương trình cơ sở và mô hình máy chủ quản lý từ xa được hỗ trợ trong ESXi

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng quản lý từ xa để cài đặt hoặc nâng cấp ESXi hoặc quản lý máy chủ từ xa.

Những đề xuất giúp nâng cao hiệu suất của ESXi

Để nâng cao hiệu suất, hãy cài đặt hoặc nâng cấp ESXi trên một hệ thống mạnh hơn với nhiều RAM hơn mức tối thiểu được yêu cầu và có nhiều đĩa cứng.

Cổng tường lửa đóng và mở đối với máy chủ ESXi

Ứng dụng vSphere Client và VMware Host Client cho phép người dùng mở và đóng các cổng tường lửa cho từng dịch vụ hoặc cho phép lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP đã chọn.

ESXi 7.0 - 2

 

Dung lượng trống cần thiết để ghi chép nhật ký hệ thống

Nếu người dùng đã sử dụng Auto Deploy để cài đặt máy chủ lưu trữ ESXi 7.0 của mình hoặc thiết lập thư mục nhật ký tách biệt với vị trí mặc định trong thư mục gốc trên ổ đĩa VMFS, người dùng có thể cần phải thay đổi kích thước nhật ký hiện tại và cài đặt phép quay để đảm bảo có đủ không gian có sẵn để ghi nhật ký hệ thống.

Những yêu cầu về hệ thống VMware Host Client

Người dùng cần đảm bảo rằng trình duyệt mình sử dụng có khả năng hỗ trợ VMware Host Client.

Thiết lập mật khẩu ESXi và Account Lockout

Đối với máy chủ ESXi, người dùng phải sử dụng mật khẩu phù hợp với các yêu cầu ESXi đã đưa ra. Người dùng có thể thay đổi độ dài cần thiết và đặt mật khẩu theo yêu cầu về các tầng ký tự hoặc sử dụng các cụm từ bằng cách sử dụng tùy chọn nâng cao trong Security.PasswordQualityControl. Người dùng cũng có thể đặt số lượng mật khẩu cần nhớ cho mỗi người dùng bằng tùy chọn nâng cao Security.PasswordHistory.

Biên dịch bởi Tuyết Hiền – Iworld.com.vn