Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về những điều kiện cần để có thể cài đặt ESXi. Người dùng hãy đảm bảo rằng máy chủ có thể đáp ứng các cấu hình phần cứng tối thiểu được hỗ trợ bởi ESXi 7.0.

Yêu cầu về tài nguyên hệ thống và phần cứng

Để cài đặt hoặc nâng cấp ESXi, tài nguyên hệ thống và phần cứng của người dùng cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Nền tảng máy chủ phải được hỗ trợ. Để biết danh sách các nền tảng được ESXi hỗ trợ, hãy xem thêm VMware Compatibility Guide tại:  http://www.vmware.com/resources/compatibility.
  • ESXi 7.0 yêu cầu máy chủ phải có ít nhất hai lõi CPU.
  • ESXi 7.0 hỗ trợ một loạt các bộ vi xử lý 64-bit x86 đa lõi. Người dùng có thể xem danh sách đầy đủ các bộ xử lý được hỗ trợ tại VMware Compatibility Guide: http://www.vmware.com/resources/compatibility.
  • ESXi 7.0 yêu cầu bit NX / XD được kích hoạt cho CPU trong BIOS.
  • ESXi 7.0 yêu cầu RAM có tối thiểu 4 GB. Để ESXi có thể hoạt động tốt nhất, RAM vật lý cần ít nhất 8 GB RAM để vận hành các máy ảo trong môi trường sản xuất đặc trưng.
  • Để hỗ trợ máy ảo 64 bit, phần hỗ trợ ảo hóa phần cứng (Intel VT-x hoặc AMD RVI) phải được hoạt động trên CPU x64.
  • Cần có ít nhất một bộ điều khiển Gigabit hoặc Ethernet tốc độ cao. Để biết được bộ điều hợp mạng nào được hỗ trợ, người dùng có thể xem thêm thông tin trong VMware Compatibility Guide tại trang web: http://www.vmware.com/resources/compatibility.
  • ESXi 7.0 yêu cầu ổ đĩa khởi động phải có dung lượng lưu trữ liên tục ít nhất 32 GB như HDD, SSD hoặc NVMe. Người dùng chỉ sử dụng các thiết bị phương tiện flash USB, SD và non-USB cho phân vùng ngân hàng khởi động ESXi. Thiết bị khởi động được sử dụng không được chia sẻ giữa các máy chủ ESXi.
  • Ổ đĩa SCSI hoặc RAID LUN cục bộ, non-network phải có không gian trống, chưa được phân vùng cho các máy ảo.

ESXi - 1

  • Đối với Serial ATA (SATA), một ổ đĩa phải được kết nối thông qua bộ điều khiển SAS được hỗ trợ hoặc bộ điều khiển SATA trên bo mạch được hỗ trợ. Trong đó, SATA là một ổ đĩa hoạt động từ xa, không nằm trong phạm vi cục bộ. Các đĩa này không được sử dụng làm phân vùng xước theo mặc định vì chúng hoạt động từ xa.

ESXi - 2

Lưu ý:

Người dùng không thể kết nối thiết bị SATA CD-ROM với máy ảo trên máy chủ ESXi. Để sử dụng thiết bị SATA CD-ROM, người dùng phải sử dụng chế độ giả lập IDE.

Yêu cầu về hệ thống lưu trữ

Người dùng có thể tìm hiểu những hệ thống lưu trữ nào hiện đang được hỗ trợ trên ESXi tại phần VMware Compatibility Guide trên trang web: http://www.vmware.com/resources/compatibility

Đối với Software Fibre Channel thông qua Ethernet (FCoE), hãy xem phần Cài đặt và khởi động ESXi bằng Software FCoE.

Yêu cầu về quá trình khởi động ESXi

vSphere 7.0 hỗ trợ khởi động máy chủ ESXi với Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Với UEFI, người dùng có thể khởi động hệ thống từ ổ cứng, ổ CD-ROM hoặc phương tiện USB.

ESXi - 3

 

vSphere Auto Deploy hỗ trợ khởi động mạng và cung cấp các máy chủ ESXi với UEFI.

ESXi có thể khởi động với ổ đĩa lớn hơn 2 TB nếu chương trình cơ sở hệ thống và chương trình cơ sở trên bất kỳ thẻ bổ trợ nào người dùng đang sử dụng. 

Biên dịch bởi Tuyết Hiền – Iworld.com.vn