Veritas Backup Exec 15 (2016) có gì mới?

Được thiết kế cho toàn bộ cơ sở hạ tầng từ môi trường ảo hóa,.

Top các lý do bạn nâng cấp lên Veritas Backup Exec 2015

Khám phá và tìm hiểu thêm Backup Exec Veritas Backup Exec™ 15 Feature Comparison Matrix.