Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ lược về VMware Host Client cũng như những yêu cầu cần thiết để cài đặt phần mềm này.

Sơ lược về VMware Host Client

VMware Host Client là một client hoạt động dựa trên HTML5, được sử dụng để kết nối và quản lý các máy chủ ESXi đơn lẻ.

Người dùng có thể sử dụng VMware Host Client để thực hiện các tác vụ quản trị và khắc phục sự cố cơ bản cũng như các tác vụ quản trị nâng cao trên máy chủ target của ESXi. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sử dụng VMware Host Client để tiến hành quản lý khẩn cấp khi vCenter Server không khả dụng.

Điều quan trọng người dùng cần biết là VMware Host Client khác với vSphere Client. Chúng ta sử dụng vSphere Client để kết nối với vCenter Server và quản lý nhiều máy chủ ESXi. Trong khi đó, chúng ta chỉ sử dụng VMware Host Client để quản lý một máy chủ ESXi duy nhất.

Các chức năng của VMware Host Client không giới hạn ở các hoạt động sau:

  • Các hoạt động ảo hóa cơ bản, chẳng hạn như triển khai và cấu hình các máy ảo có độ phức tạp khác nhau.
  • Tạo dựng quản lý mạng và kho dữ liệu.
  • Điều chỉnh nâng cao các tùy chọn mức độ của máy chủ để cải thiện hiệu suất.

VMware Host Client - 1

Những yêu cầu từ VMware Host Client

Người dùng hãy đảm bảo rằng trình duyệt mình sử dụng có hỗ trợ VMware Host Client.

Sử dụng VMware Host Client

Hệ thống nhúng VMware Host Client là một client dựa trên HTML5, được sử dụng để quản lý các máy chủ ESXi đơn lẻ. Người dùng có thể sử dụng VMware Host Client để tiến hành quản lý khẩn cấp khi vCenter Server tạm thời không khả dụng.

VMware Host Client - 2

Biên dịch bởi Tuyết Hiền – Iworld.com.vn