Triển khai và quản lý Kubernetes liền mạch trên Multi-Cloud (Phần 2/3)

Trong phần đầu tiên của series này, chúng ta đã cùng điểm qua những thách thức mà các tổ chức phải đối mặt khi tận dụng Kubernetes trên các môi trường đa multi-cloud cũng như nhìn qua một số thành phần trong portfolio của VMware Tanzu. Và ở phần 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thành phần của giải pháp Multi-cloud cũng như cách triển khai chúng.

Tanzu Mission Control:

Tanzu Mission Control hiện đang sẵn có trên VMware Cloud Partner Navigator. Đây là một nền tảng quản lý tập trung giúp vận hành và bảo mật cơ sở hạ tầng Kubernetes và các ứng dụng hiện đại một cách nhất quán trên các nhóm và đám mây.

 

Cấp phép Bản quyền Tanzu - 1

Hình 11: VMware Tanzu Mission Control cung cấp nền tảng quản lý Kubernetes tập trung

Tanzu Mission Control cung cấp cho các nhà điều hành một điểm điều khiển duy nhất để cung cấp cho các nhà phát triển sự độc lập mà họ cần để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tiến triển. Bên cạnh đó, Tanzu Mission Control còn cho phép quản lý và hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường để tăng cường bảo mật và quản trị.

Các nhóm cơ sở hạ tầng và các nền tảng sử dụng Tanzu Mission Control để cho phép các nhà phát triển có quyền tự phục vụ truy cập vào Kubernetes. Nó cũng cho phép các nhóm này vận hành và quản lý tập trung các cụm Kubernetes cũng như các ứng dụng hiện đại chạy trên chúng với sự hiệu quả, tính nhất quán và độ bảo mật cao. Bằng cách triển khai các dịch vụ và khối lượng công việc trên các cụm, các nhóm ứng dụng cũng dùng Tanzu Mission Control quản lý và bảo trì các ứng dụng tốt hơn. 

Đồng thời còn giúp các nhóm này hiểu rõ hơn về tình trạng của các ứng dụng của họ và nhanh chóng khắc phục sự cố.

Những thách thức từ nhà cung cấp và khách hàng

Hiện nay có rất nhiều bản phân phối Kubernetes trên mạng. Chính vì vậy, chúng ta sẽ gặp rất nhiều thách thức như quản lý quyền truy cập, chính sách, bảo mật và chi phí trên các bản phân phối biệt lập. Tanzu Mission Control cung cấp một nền tảng quản lý tập trung, mang lại các dịch vụ được quản lý cho các nhà cung cấp và sự độc lập cho những người dùng. Các nhà cung cấp này cần thúc đẩy hoạt động kinh doanh đi lên, đồng thời cho phép quản lý và hoạt động nhất quán trên các môi trường ở quy mô lớn.

 

Cấp phép Bản quyền Tanzu - 2

Hình 12: Tanzu Mission cung cấp các hoạt động nhất quán trên các đám mây

Vấn đề gặp phải với Tanzu Mission

Rất khó để kết nối, kiểm soát, giám sát chỉnh sửa các ứng dụng gốc trên đám mây một cách nhất quán. Hiện tại có nhiều thiết bị đầu cuối để giám sát, mở rộng quy mô và cần trợ giúp để có khả năng phục hồi. Các chính sách vận hành và khắc phục giữa các đám mây đều khác nhau. Sự bảo mật, kiểm định và tuân thủ đều đang bị mất phương hướng.

Các thành phần giải pháp của Tanzu Mission

TKG cho phép sử dụng các công cụ và quy trình làm việc của trung tâm dữ liệu hiện có để cung cấp cho các nhà phát triển quyền tự phục vụ truy cập an toàn vào các cụm Kubernetes phù hợp trong đám mây nội bộ của VMware và mở rộng thời gian vận hành Kubernetes nhất quán tương tự trên các môi trường đám mây công cộng và môi trường biên. TKG có thể kích hoạt Kubernetes nhất quán ở mọi nơi với các hoạt động đa cụm tự động, các dịch vụ tích hợp đã được xác thực và quản lý toàn doanh nghiệp.

VMware Tanzu Mission Control cung cấp cho các nhóm khả năng tự phục vụ để tạo ra các cụm Kubernetes của riêng họ, đồng thời theo dõi tất cả các dịch vụ của họ bằng cách sử dụng các không gian làm việc. Không gian làm việc hoạt động giữa các cụm cung cấp cho các nhóm sự linh hoạt cần thiết để chạy các dịch vụ của mình, đồng thời tuân thủ các chính sách của tổ chức. Không gian làm việc cũng cho phép các nhóm vận hành chỉ định chính sách theo cách phân cấp ở cấp toàn cầu, cụm và không gian làm việc.

Tanzu Service mesh cung cấp khả năng chạy các ứng dụng trên các môi trường multi-cloud. Hệ thống này đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng phục hồi cao của ứng dụng để cung cấp ứng dụng SLA và đảm bảo trải nghiệm tích cực cho người dùng ứng dụng, đồng thời bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và đảm bảo tuân thủ. Nó cho phép Kiểm soát hoạt động để cung cấp các hoạt động nhất quán và thông minh trên các môi trường đám mây.

Giải pháp này đang tìm cách để kết hợp các khả năng của TKG, Tanzu Mission Control và Tanzu Service Mesh để lưu trữ dẫn đến kết thúc ứng dụng multi-cloud an toàn và được tối ưu hóa. Kubernetes được triển khai các vị trí multi-cloud riêng biệt bao gồm VMC on AWS và VMC on Dell EMC.

Giải pháp cho các vấn đề của Tanzu Mission:

Giải pháp này đã chỉ ra các trường hợp triển khai multi-cloud của một ứng dụng phân tán tận dụng Tanzu Kubernetes Grid. Giải pháp TKG của multi-cloud được triển khai theo kiểu phân tán trên hai môi trường đám mây khác nhau bao gồm VMC on AWS SDDC trong Oregon và VMC on Dell EMC SDDC trong Santa Clara. Tanzu Mission Control và Tanzu service mesh trong mô tả dưới đây được sử dụng để vận hành, bảo mật và quản lý môi trường.

Giải pháp xây dựng:

Cấp phép Bản quyền Tanzu - 3

Hình 13: Sơ đồ logic của giải pháp hiển thị tất cả các thành phần

Đây là sơ đồ logic của giải pháp này. TKG được triển khai độc lập ở hai địa điểm multi-cloud riêng biệt trên hai vị trí, bao gồm một VMC on AWS SDDC và một VMC on Dell EMC Edge. Tanzu Mission Control được sử dụng để quản lý các cụm TKG một cách tập trung như hình minh họa bên trên. Tanzu Service mesh được sử dụng để tạo namespace toàn cầu và cung cấp cho việc giám sát, tự động hóa, quản lý chính sách và truyền thông an toàn trên cơ sở hạ tầng multi-cloud. Một ứng dụng thương mại điện tử mẫu đã được triển khai trên môi trường multi-cloud để giới thiệu các khả năng mà giải pháp có thể mang lại.

Giải pháp cấu hình:

VMware Tanzu Mission Control (TMC) được sử dụng để quản lý tập trung các cụm Kubernetes. Ở đây có hai cụm Kubernetes, một chạy trong VMC on AWS và một trong VMC on Dell EMC. Tất cả đều được hiển thị trong bảng điều khiển TMC.

 

Cấp phép Bản quyền Tanzu - 4

Hình 14: Bảng điều khiển Tanzu Mission Control hiển thị hai cụm được quản lý trong giải pháp cấu hình

VMware Tanzu Mission Control cung cấp thông tin chi tiết về mọi khía cạnh của các cụm Kubernetes mà nó quản lý. Nó cung cấp một cái nhìn sinh động về tất cả các chỉ số sức khỏe, các nút mạng, các namespace và khối lượng công việc.

 

Cấp phép Bản quyền Tanzu - 5

Hình 15: Tổng quan về VMC on AWS TKG Cluster trong TMC

Bên dưới là hình ảnh về VMC on Dell EMC Kubernetes cluster. Các nút mạng chủ yếu được xác định là mặt phẳng điều khiển và bốn nút mạng worker được hiển thị bên dưới.

 

Cấp phép Bản quyền Tanzu - 5

Hình 16: Các nút mạng được thể hiện của VMC on Dell EMC TKG Cluster trong TMC

Tất cả các thành phần đang được hiển thị trong bảng điều khiển Tanzu Service Mesh (TSM).  Mẫu namespace global được ứng dụng bởi web ứng dụng multi-cloud đang được hiển thị.

 

Cấp phép Bản quyền Tanzu - 6

Hình 17:Global Namespace cung cấp giải pháp trong Tanzu Service Mesh

Trong phần 3 của series này, chúng ta sẽ tìm hiểu việc triển khai ứng dụng và hoạt động của giải pháp này.

Biên dịch bởi Tuyết Hiền – Iworld.com.vn