V-Ray 3.3 for Maya được cập nhật

V-Ray-3.3-Maya_600px

Người sử dụng điều đầu tiên chúng ta sẽ nhận thấy là tốc độ. Hầu hết những cảnh làm cho 20-50% nhanh hơn với V-Ray 3.3 cho Maya, và đó là một bản cập nhật miễn phí cho V-Ray 3.x cho các nghệ sĩ Maya . Giống như V-Ray cho 3ds Max, 3.3 cho Maya có mới phương sai dựa trên thích ứng lấy mẫu. Điều này có nghĩa là nhanh hơn thiết lập và điều chỉnh ít hơn vì ánh sáng và vật liệu được đánh giá tự động. Và đây chỉ là một vài trong số nhiều tính năng mới.

Nếu bạn có V-Ray 3 hoặc 3.1 cho Maya, chỉ cần đăng nhập vào chaosgroup.com và đi đến trang download để có được cập nhật miễn phí này.

Để biết thêm thông tin mới, kiểm tra tổng quan về video của chúng tôi hoặc truy cập V-Ray.com.

more recommended stories