AutoCAD 2022 có gì mới? Tính năng Count (đếm tự động) giúp tăng độ tính xác

AutoCAD 2022 tính năng Count mới

Tính năng tự động hóa rất quan trọng để quá trình làm việc diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Nắm được điều đó, AutoCAD 2022 có thêm tính năng Count (Đếm) mới sẽ giúp bạn đếm các đối tượng trong bản vẽ một cách dễ dàng và chính xác.

1. Lợi ích của tính năng Count tự động trong AutoCAD 2022

Tính năng đếm tự động các block hoặc hình học giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai số. Nhờ vậy, bạn tránh được sai sót khi khi đếm các bộ phận hoặc đặt hàng không đúng số lượng.

Tính năng Count (Đếm) cung cấp kết quả đếm trực quan. Do đó, bạn có thể dễ dàng đếm số lần xuất hiện của một block hoặc một đối tượng trong mô hình không gian. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng bảng Count để hiển thị và quản lý các khối được đếm trong bản vẽ.

Các đối tượng đếm này có thể được xuất sang dynamic tables (bảng động) và dễ dàng cập nhật.

Lệnh Count mới trong autoCAD 2022

Trong AutoCAD 2022, tính năng Count (Đếm) mới cắt giảm việc đếm thủ công và hiển thị các biểu tượng để cho biết liệu số đếm hiện tại có bị lỗi hay không. Bạn có thể nhấp vào các biểu tượng để xem chi tiết.

 

  • Hiển thị tiêu chí đếm bao gồm các thuộc tính chung (general properties) của các đối tượng được đếm hoặc thuộc tính (attributes) và thông số(parameters) riêng của bất kỳ block nào do người dùng chỉ định.

 

 

 

  • Hiển thị tiêu chí đếm bao gồm các thuộc tính chung (general properties), các thuộc tính(attributes) và thông số(parameters) riêng của block do người dùng chỉ định. Ngoài ra còn báo cáo sự cố của các đối tượng được đếm. Các vấn đề có thể bao gồm các đối tượng bị chồng chéo, bị phá hủy hoặc bị đổi tên.

 

2. Các lệnh Count mới trong AutoCAD 2022

  • COUNT – Đếm và đánh dấu các đối tượng đã chọn trong bản vẽ.
  • COUNTCLOSE – Đóng thanh công cụ Count và thoát khỏi lệnh Count
  • COUNTFIELD – Tạo ra field để đặt các giá trị cho số đếm hiện tai
  • COUNTLIST – Mở bảng Count để xem và quản lý các block đã đếm.
  • COUNTLISTCLOSE – Đóng bảng Count.
  • COUNTNAVNEXT – Phóng to đối tượng tiếp theo trong kết quả đếm.
  • COUNTNAVPREV – Phóng to đối tượng trước đó trong kết quả đếm.
  • COUNTTABLE – Chèn một bảng chứa tên block và số lượng tương ứng của mỗi block trong bản vẽ.

Bạn có thể xem video dưới đây để hiểu hơn về tính năng Count mới

Biên dịch bởi Giáng Ngọc – Iworld.com.vn