Trang này cung cấp thông tin về Bản đồ màu (Color Map)

Tổng quan


Bản đồ họa tiết VRayColor có thể được sử dụng để đặt bất kỳ màu tùy chỉnh nào và cũng cho phép bạn đặt giá trị số thực dấu phẩy động (floating point) cho các kênh R, G, B, A. Nó cũng có thể được sử dụng để chỉ định độ mờ tổng thể cho chất liệu VRayMtl. Trong ví dụ hiển thị Color được đặt thành màu đỏ.

Đường dẫn UI: ||Material Editor window|| > Material/Map Browser…

||Material Editor window|| > Material/Map Browser > Maps > V-Ray > VRayColor

 


Thông số


Color mode – Chỉ định chế độ mà màu sẽ được xác định:

Color – Màu được chỉ định trực tiếp bởi tham số Color .

Temperature – Nhiệt độ màu (tính bằng Kelvin) được chỉ định bởi thông số Temperature

Temperature – Chỉ định giá trị nhiệt độ màu trong Kelvin khi chế độ Temperature Color mode

Red – Giá trị của kênh Red. Lưu ý rằng cường độ đầy đủ đạt được là 1,0 cho tham số này (chứ không phải ở 255).

Green – Giá trị cho kênh Màu xanh lá cây. Lưu ý rằng cường độ đầy đủ đạt được là 1,0 cho tham số này (chứ không phải ở 255).

Blue– Giá trị của kênh Blue. Lưu ý rằng cường độ đầy đủ đạt được là 1,0 cho tham số này (chứ không phải ở 255).

RGB multiplier – Hệ số cho màu sắc.

Alpha – Giá trị của kênh Alpha. Lưu ý rằng cường độ đầy đủ đạt được là 1,0 cho tham số này (chứ không phải ở 255).

Color – Mẫu màu này có thể được sử dụng để hình dung ra kết quả của  màu . Nhấp đúp vào nó để hiển thị bộ chọn màu 3ds Max tiêu chuẩn. Tuy nhiên, lưu ý rằng bộ chọn màu được giới hạn bên trong với độ chính xác 8 bit trên mỗi kênh và nếu sửa đổi màu sắc, các thành phần RGB sẽ bắt kịp mức 8 bit gần nhất.

Color gamma – Một hiệu chỉnh gamma được áp dụng trong quá trình kết xuất nhưng không ảnh hưởng đến Mẫu màu (Color swatch)

RGB primaries – Chỉ định quản lý cho các giá trị VRayColor.

None – Giá trị được sử dụng trực tiếp.
sRGB primaries – Các giá trị được xem xét trong không gian màu sRGB.
ACEScg primaries – Các giá trị được xem xét trong không gian màu ACEScg.

 

Lưu ý


  • Màu đen được biểu thị là 0,0, 0,0, 0,0 cho các thông số Đỏ, Xanh lục và Xanh lam tương ứng, màu trắng được biểu thị là 1,0, 1,0, 1,0 và màu xám trung tính là – 0,5, 0,5, 0,5.
  • Tham số Alpha không có hiệu lực khi bản đồ VRayColor được sử dụng trong vùng độ mờ của vật liệu VRayMtl. Trong trường hợp này, giá trị độ mờ được tính theo công thức: độ mờ đục = (R + G + B) / 3.

 

Hãy tìm hiểu và tải ngay V-Ray tại website được ủy quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây!

Đón xem những thông tin về những tiện ích hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn