Iworld.com.vn – Cùng tìm hiểu về Công cụ quản trị để bảo mật cho MS SQL Database trong dbForge Studio for SQL Server!

Quản trị SQL Server database là một quá trình phức tạp nhằm duy trì một môi trường cơ sở dữ liệu đáng tin cậy. Kiểm soát những yêu cầu bảo mật database khi làm việc với tài khoản người dùng và thông tin đăng nhập, cũng như cấp các quyền và thao tác dưới quyền đó. Việc quản lý chính xác tài khoản người dùng sẽ đảm bảo mang lại ích của toàn công ty.

Để việc quản lý database của bạn đạt hiệu suất và độ tin cậy cao, dbForge Studio for SQL Server đã trang bị một công cụ quản trị SQL mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu của các công cụ quản trị cấp cao hiện nay.
Security Manager (quản lý bảo mật) là một công cụ quản trị Microsoft SQL Server chuyên nghiệp được tích hợp vào dbForge Studio for SQL Server, giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình, tổ chức và tự động hóa các tác vụ quản trị SQL Server thông thường theo cách an toàn và hiệu quả nhất.
Với Security Manager, bạn có thể:

 

 • Tạo, cập nhật hoặc xóa thông tin đăng nhập, users, vai trò (roles), ứng dụng vai trò và lược đồ.
 • Kiểm soát và sao chép tài khoản người dùng
 • Chỉ định, sửa đổi hoặc xóa các vai trò một cách trực quan mà không cần viết code SQL
 • Cấp quyền cho đối tượng và thu hồi đặc quyền của người dùng
 • Chỉ định quyền cho người dùng
 • Quản lý quyền truy cập và đặc quyền

Dễ dàng tạo tài khoản và đăng nhập với tư cách Administrator

Với sự trợ giúp của công cụ quản trị, bạn có thể thêm, sửa và xóa tài khoản người dùng một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần code SQL. Để tạo thông tin đăng nhập hoặc tài khoản người dùng mới, bạn cần có quyền quản trị MSSQL Server.

 

 1. Trên Database menu, click Security Manager.
 2. Từ menu dọc của Create, chọn Create Login để tạo thông tin đăng nhập mới hoặc Create User để tạo người dùng mới.
 3. Thiết lập các thông số cần thiết và click chọn Save.

Thiết lập và quản trị vai trò người dùng

Với tư cách là quản trị viên MSSQL hoặc DBA, bạn cần cung cấp quyền truy cập cho người dùng vào tài nguyên SQL Server. Để chỉ định vai trò bảo mật của SQL Server, hãy làm như sau:

 1. Trên Database menu, click Security Manager.
 2. Từ menu dọc Create, chọn Create Role.
 3. Thêm tên vai trò và chọn chủ sở hữu.
 4. Chọn các lược đồ được sở hữu, vai trò thành viên và quyền của đối tượng.
 5. Để giữ các thay đổi, nhấn vào Save.

Cấp / thu hồi quyền đối với các đối tượng database

Trên tab Object Permissions của Security Manager, bạn có thể cấp hoặc thu hồi quyền đối với các đối tượng. Các quyền có sẵn cho các đối tượng database được hiển thị sau khi bạn đã chọn một đối tượng mà bạn muốn cấp quyền cho. Để cấp cho người dùng quyền về các đối tượng database, hãy làm như sau:

 

 1. Trên Database menu, click Security Manager.
 2. Chọn user bạn muốn cấp quyền hoặc tạo user mới, sau đó chuyển sang tab Object Permissions.
 3. Trong cây Objects, chọn đối tượng database bạn muốn xem quyền. Các quyền đã cấp sẽ được chọn trong danh sách Available Privileges.
 4. Để thêm hoặc xóa quyền, hãy chọn hoặc xóa quyền trong danh sách Available Privileges tương ứng.
 5. Để giữ các thay đổi, nhấn vào Save.

Khả năng tương thích

Microsoft SQL Server:

 • SQL Server 2019
 • SQL Server 2017
 • SQL Server installed on Linux
 • SQL Server 2016 SP1
 • SQL Server 2016
 • SQL Server 2014
 • SQL Server 2012
 • SQL Server 2008, 2008R2 (including Express edition)
 • SQL Server 2005 (including Express edition)
 • SQL Server 2000 (including MSDE edition)
 • Local DB
 • SQL Azure
 • Working with SQL Server on Amazon RDS
 • Azure SQL Data Warehouse

Xem thêm các tính năng hữu ích khác

Biên dịch bởi Ngô Lâm Đoon – Iworld.com.vn