Công cụ kế hoạch truy vấn SQL trong dbForge Studio for SQL Server

Iworld.com.vn – Cùng tìm hiểu về Query Profiler trong dbForge Studio for SQL Server!

dbForge Studio for SQL Server cung cấp công cụ Query Profiler – một công cụ điều chỉnh hiệu suất truy vấn bao gồm chức năng của đối tác MS SSMS và cung cấp các tính năng bổ sung để giúp các nhà phát triển và công việc của DBA trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Sơ đồ kế hoạch thực thi

Tính năng này giúp hình dung và điều chỉnh kế hoạch thực thi truy vấn bằng cách xác định chính xác nodes thực thi chậm.
Mỗi truy vấn trong batch (lượt) đã được phân tích sẽ hiển thị với cost (chi phí) của mỗi truy vấn theo tỷ lệ phần trăm tổng cost trong bath. Di chuột qua từng node để xem thông tin của nó.

Wait Statistics (Thống kê chờ)

Với tab Wait Stats của Query Profiler, bạn có thể dễ dàng phát hiện bottlenecks (nút thắt cổ chai) tiềm ẩn trong truy vấn của mình.
Tab này sẽ hiển thị danh sách các sự kiện và thời gian chờ được liên kết với chúng.

Cây kế hoạch

Hiển thị EXPLAIN results được trả về sau mỗi truy vấn thực thi.
Sử dụng tab Plan Tree để nhận thông tin về cách SQL Server thực thi câu lệch SELECT. Nó chỉ ra vị trí chỉ mục được thêm vào bảng, tối ưu hoá việc join tables, vv.., có thể tăng hiệu suất câu lệnh SELECT.

Danh sách top hoạt động

Cho phép bạn xem các hoạt động tốn kém nhất một cách nhanh chóng và tối ưu hóa SQL code cho phù hợp.
Sắp xếp danh sách theo CPU, I/O và các costs khác để mang đến cho bạn hình ảnh minh họa mong muốn. Mặc định sắp xếp theo cost ước tính cao nhất.

Bảng I/O

Query Profiler cũng bao gồm tab Table I/O đại diện cho thống kê input/output cho tất cả bảng liên quan đến kế hoạch thực thi.

So sánh pofiling results trong lịch sử thực thi

Điểm quan trọng trong việc tối ưu hoá các truy vấn là thấy được sự khác nhau của profiling results sau khi bạn thay đổi truy vấn của mình.
Chọn profiling results cho nhiều lần thực thi truy vấn và nhận thấy sự khác biệt được làm nổi bật trong lưới. So sánh kết quả chung cũng như thống kê riêng cho mỗi lần thực thi truy vấn.

Bạn có thể tham khảo thêm các tính năng hữu ích khác

Biên dịch bởi Ngô Lâm Đoon – Iworld.com.vn