Cùng tìm hiểu những tính năng tuyệt vời của dbForge Studio for MySQL (p1)

Iworld.com.vn – Cùng tìm hiểu những tính năng tuyệt vời của dbForge Studio for MySQL!

Xây dựng code SQL thông minh

Hoàn thiện code thông minh, định dạng, gợi ý MySQLcác đoạn code mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cho việc viết code SQL của bạn. Điều hướng code dễ dàng, lấy thông tin đối tượng nhanh chóng và kiểm tra cú pháp được thực hiện ngay lập tức.

So sánh và đồng bộ hoá database

Khi sửa đổi cấu trúc MySQL database, chuyển dữ liệu giữa các máy chủ, phân tích sự khác biệt giữa các database, bạn sẽ:

Nhập/ Xuất dữ liệu

Hoàn thiện MySQL database của bạn với dữ liệu bên ngoài bằng cách sử dụng các công cụ xuất và nhập của chúng tôi. Chúng hỗ trợ hơn 10 định dạng dữ liệu phổ biến và cho phép tùy chỉnh toàn bộ quá trình. Hỗ trợ templates, tự động nhập và xuất dữ liệu thông qua dòng lệnh (command line) có sẵn.

Sao chép database

Thoải mái chuyển MySQL Server databases từ máy chủ này sang máy chủ khác bằng công cụ Copy Databases tiện dụng của chúng tôi. Công cụ này cho phép bạn:

  • Tùy chỉnh các cài đặt sao chép
  • Sao chép database cùng với dữ liệu
  • Xoá một database nếu nó đã tồn tại trên một máy chủ đích

Trình thiết kế database

Sử dụng database diagram để tạo, phân tích, thiết kế ngược, in và tùy chỉnh MySQL databases của bạn và để:

  • Xem các mối quan hệ khoá ngoại
  • Hiển thị các đối tượng DB với các thuộc tính
  • Thực thi các chương trình con (stored routines)

Trình tạo dữ liệu Data Generator

Hoàn thành các bảng MySQL của bạn với hàng nghìn hàng dữ liệu thử nghiệm thực tế. Data Generator hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu MySQL, bao gồm lượng lớn dữ liệu tạo có ý nghĩa với các cài đặt có thể tùy chỉnh và cho phép tạo dữ liệu thông qua giao diện dòng lệnh (command-line interface).

Trình phân tích truy vấn Query Profiler

Cải thiện các truy vấn nhiều giây bằng cách sử dụng Query Profiler. Công cụ giúp bạn phát hiện sự cốtối ưu hóa các truy vấn SQL thông qua GUI. Profiler:

  • Cung cấp cấu hình truy vấn trực quan
  • So sánh profiling results (kết quả phân tích)

Trình xây dựng truy vấn trực quan

Dễ dàng tạo truy vấn với sơ đồ và trình chỉnh sửa các biểu thức. Các truy vấn phức tạp có thể được tạo chỉ trong vài giây. Công cụ GUI (giao diện đồ hoạ người dùng) sẽ tự động thêm các phép nối (joins) giữa các bảng và cho phép làm việc với các câu lệnh INSERT, UPDATE, DELETE.

Trình gỡ lỗi MySQL

Trình gỡ lỗi đầu tiên cho MySQL hỗ trợ thực thi code từng bước, breakpoints, watches, call stack, cơ chế đánh giá các biến để tự động gỡ lỗi stored routines và triggers trong MySQL, và giữ logic cho việc thực thi procedure của máy chủ MySQL.

Mời bạn cùng xem thêm Những tính năng tuyệt vời của dbForge Studio for MySQL phần 2.

Biên dịch bởi Ngô Lâm Đoon – Iworld.com.vn