Cùng tìm hiểu những tính năng tuyệt vời của dbForge Studio for MySQL (p2)

Iworld.com.vn – Cùng tìm hiểu những tính năng tuyệt vời của dbForge Studio for MySQL!

Trình thiết kế bảng

Trình thiết kế trực quan để chỉnh sửa hoặc tạo cấu trúc bảng, indexes, primary keys, defaults, và rang buộc CHECK. Có toàn quyền kiểm soát những thay đổi bạn đã thực hiện. Trong quá trình tạo, khi bạn nhập tên cột, tính năng heuristics sẽ đề xuất loại cột.

Tái cấu trúc database

Cải thiện thiết kế MySQL database bằng cách áp dụng những thay đổi nhỏ. Khi những thay đổi như vậy được thực hiện, chúng hoàn toàn rõ ràng và ứng dụng sẽ xử lý tất cả các thành phần phụ thuộc trong database:

 • Đổi tên các đối tượng database với bản xem trước
 • Tái cấu trúc tập lệnh

Sao lưu database

Kết xuất (Dump) database ở định dạng SQL và lên lịch sao lưu MySQL database thường xuyên. Sử dụng 5 cấp độ nén tệp và nhiều tùy chọn khác nhau để hiệu chỉnh các bản sao lưu. Lưu cài đặt và các kết nối của bạn như project cho lần sau hoặc để sử dụng trong command line.

Quản trị database

Các công cụ để quản trị và quản lý MySQL database bao gồm các phương tiện:

 • Quản lý đặc quyền của người dùng
 • Kiểm soát dịch vụ MySQL
 • Quản lý các biến máy chủ
 • Duy trì bảng
 • Quản lý các phiên máy chủ

Các dự án cơ sở dữ liệu (Database Project)

Database Project là một tập hợp các tập lệnh SQL và các tệp truy vấn, cho phép bạn tổ chức chúng một cách hợp lý ở một nơi và ở chế độ ngoại tuyến. Với công nghệ này, bạn có thể so sánh Database Project với Database, bằng cách nhận một tập lệnh được đồng bộ hóa và triển khai các thay đổi cơ sở dữ liệu.

Phân tích và Báo cáo

Báo cáo dữ liệu được thực hiện bằng trình hướng dẫn với bộ tính năng phong phú, bằng tay hoặc thông qua dòng lệnh. Các báo cáo sẵn sàng có thể được nhập sang 9 định dạng khác nhau và gửi đến cho người dùng.
Nhóm và tóm tắt dữ liệu của bạn trong bảng tổng hợp (pivot tables) để đọc và hiểu dễ dàng hơn.

Documenter

Một công cụ để tạo tài liệu MySQL database và MariaDB database. Documenter cho phép bạn:

 • Lấy tổng quan cấu trúc database
 • Xem sự phụ thuộc giữa các đối tượng và giữa các database
 • Tùy chỉnh documentation với các template mẫu
 • Tạo documentation files ở định dạng HTML, PDF và Markdown

Khả năng tương thích lớn

dbForge Studio for MySQL tương thích với:

 • MySQL server versions 5.5-8.0
 • MariaDB server versions 5.5-10.5
 • Percona PAM Authentication for MySQL
 • Sphinx Search Engine

Mời bạn cùng xem thêm Những tính năng tuyệt vời của dbForge Studio for MySQL phần 1.

Biên dịch bởi Ngô Lâm Đoon – Iworld.com.vn