Làm việc thông minh hơn với Excel cùng với công cụ thần kỳ Drop-down list

 

Còn sau khi bạn hoàn thành form thì….

 

Bây giờ, trước khi bạn bỏ cuộc, thì Iworld.com.vn có thứ này có thể giúp bạn cứu rỗi một ngày đây!

Công cụ thần kỳ của excel: Drop-down list (danh sách thả xuống)

Danh sách thả xuống (drop-down list) có giá trị cố định về cơ bản cung cấp các tùy chọn cố định cho một giá trị nhất định đã chọn, đây là một cách rất hiệu quả để thu thập dữ liệu thống nhất (unified data)

Khi bạn muốn chọn dữ liệu mong muốn trong danh sách thả xuống, bạn có thể nhấp vào mũi tên xuống của danh sách thả xuống và thực hiện lựa chọn.

Sau đây là một ví dụ:

 

Bước 1: Chọn khu vực bạn muốn thêm vào danh sách thả xuống

Bước 2: Tìm tùy chọn ‘InsertDropDownList’ trong ‘Data’

Bước 3: Nhập giá trị mà bạn muốn thêm

Hoàn thành!

 


Đối với những giá trị mà có quá nhiều dữ liệu để nhập từng giá trị một, bạn cũng có thể đăng nhập vào danh sách hiện có làm tùy chọn cho drop-down list cùng một lúc.

Lặp lại bước 1 và 2

Chọn tùy chọn thứ hai và nhấp vào biểu tượng ở bên phải.

Khi bạn nhập giá trị, bạn chỉ cần quay lại bảng và nhấp vào giá trị mong muốn.

Sau khi lựa chọn hoàn tất, hãy nhấp vào biểu tượng bên phải đó một lần nữa và nó sẽ đưa bạn trở lại cửa sổ ‘insert Dropdown’.

Nhấn vào Ok

 

 

Hoàn thành!

 

 

Đừng chần chừ gì nữa, hãy tải ngay WPS Office tại đây để trải nghiệm tất cả kỹ năng của phần mềm tuyệt vời này.

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn