VMware Tools là bộ công cụ giúp tăng cường hiệu suất cho các máy ảo của VMware. Vậy cụ thể hơn VMware Tools sẽ hỗ trợ như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhanh trong bài viết ngày hôm nay.

Sơ lược về VMware Tools

VMware Tools là một tập hợp các dịch vụ và module tạo điều kiện cho một số tính năng trong các sản phẩm VMware được quản lý tốt hơn. Bên cạnh đó, VMware còn giúp tăng tương tác liền mạch của người dùng với các hệ điều hành khách.

Dưới đây là một vài ví dụ về những khả năng của VMware Tools:

  • Chuyển thông báo từ hệ điều hành chủ đến hệ điều hành khách.
  • Tùy chỉnh hệ điều hành khách như một phần của vCenter Server và các sản phẩm VMware khác.
  • Chạy các tập lệnh giúp tự động hóa các hoạt động của hệ điều hành khách. Các tập lệnh sẽ chạy khi trạng thái nguồn của máy ảo thay đổi.
  • Đồng bộ hóa thời gian trong hệ điều hành khách cùng với thời gian trên hệ điều hành chủ.

VMware Tools Lifecycle Management cung cấp cách tiếp cận đơn giản việc mở rộng để quá trình cài đặt và nâng cấp VMware Tools diễn ra dễ dàng hơn. VMware Tools sẽ bao gồm một số cải tiến về tính năng, cải tiến liên quan đến trình điều khiển và hỗ trợ cho các hệ điều hành khách mới. Người dùng nên sử dụng phiên bản mới nhất của VMware Tools hoặc open-vm-tools được phân phối cùng với hệ điều hành Linux. Mặc dù hệ điều hành khách có thể hoạt động mà không cần VMware Tools, người dùng hãy luôn dùng phiên bản mới nhất của VMware Tools trong hệ điều hành khách để truy cập các tính năng và bản cập nhật mới nhất. Bên cạnh đó, người dùng có thể định cấu hình máy ảo của mình để tự động kiểm tra và áp dụng các nâng cấp của VMware Tools mỗi khi bật máy ảo của mình. Để biết thêm thông tin về cách để chế độ tự động nâng cấp VMware Tools trên máy ảo, hãy xem phần vSphere Virtual Machine Administration Guide.

Cài đặt VMware Tools

Mặc dù người dùng có thể sử dụng hệ điều hành khách mà không có VMware Tools, nhiều tính năng của VMware sẽ không khả dụng trừ khi cài đặt VMware Tools. Vì vậy, việc cài đặt VMware Tools nâng cao hiệu suất của hệ điều hành khách trên các máy ảo của người dùng.

VMware Tools - 1

Cài đặt VMware Tools từ VMware Host Client

VMware Tools là một bộ tiện ích mà người dùng cài đặt trong hệ điều hành của một máy ảo. VMware Tools sẽ giúp  nâng cao hiệu suất và quản lý của máy ảo.

Nâng cấp VMware Tools

Người dùng có thể nâng cấp VMware Tools theo cách thủ công hoặc có thể sử dụng cấu hình máy ảo để kiểm tra và cài đặt các phiên bản mới của VMware Tools.

VMware Tools - 2

Nâng cấp VMware Tools trong VMware Host Client

Người dùng có thể nâng cấp VMware Tools trên máy ảo bằng cách sử dụng VMware Host Client.

Biên dịch bởi Tuyết Hiền – Iworld.com.vn