Microsoft 365 for frontline workers là một phần mềm cao cấp nhất của Microsoft 365 nhưng có rất ít người biết về bộ phần mềm này. Microsoft 365 for frontline workers có 3 gói chính F1, F3 và F5. Mỗi gói đều có các tính năng và khả năng riêng biệt, đáp ứng các yêu cầu công việc khác nhau của người dùng.

Bài viết sau sẽ đi sâu so sánh các gói F1, F3 và F5 của Microsoft 365 for frontline workers, để giúp bạn lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu và yêu cầu công việc của mình.

Phần mềm Microsoft 365 for frontline workers là gì?

Microsoft 365 for frontline workers là một phiên bản đặc biệt của  Microsoft 365 được thiết kế dành riêng cho nhân viên làm việc tại vị trí trực tiếp phục vụ khách hàng hoặc làm việc trong môi trường công nghiệp. Đây là một công cụ giải mã tiêu chuẩn cung cấp công cụ và ứng dụng phù hợp để hỗ trợ công việc của những người làm việc trực tuyến. 

Với Microsoft 365 for frontline workers, người dùng có thể truy cập công cụ và thông tin cần thiết ngay cả khi đang làm việc trên các thiết bị di động, giúp tăng cường hiệu suất làm việc, cải thiện giao tiếp tiếp theo theo sự tương thích trong quá trình phục vụ khách hàng và quản lý công việc hàng ngày.

Gói dành riêng cho Microsoft 365 for frontline workers

Microsoft 365 F1

Gói F1 là phiên bản cơ sở dữ liệu tốt nhất, cung cấp cơ sở văn bản ứng dụng, truy cập email và lịch trình, các bộ ứng dụng nội bộ như SharePoint, Teams và Yammer, cùng khả năng tạo và chia sẻ tài liệu trên OneDrive cho công việc kinh doanh.

Microsoft 365 F3

Gói F3 bổ sung các tính năng bảo mật và quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm khả năng tích hợp cung cấp thông tin qua Power Apps và Power Automate, cung cấp trải nghiệm kết hợp giữa ứng dụng và quy trình kinh doanh.

Microsoft 365 F5

Gói F5 là phiên bản cao cấp nhất, cung cấp toàn bộ tính năng của F1 và F3, bổ sung khả năng truy cập vào Power BI Pro để truy cập và phân tích dữ liệu, đồng thời cung cấp một cấp độ bảo mật và quản lý lý do mở rộng hơn.

So sánh các gói Microsoft 365 for frontline workers ( F1, F3, F5)

Đưa ra quyết định chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với các doanh nghiệp. Cùng tham khảo bảng so sánh các gói phần mềm Microsoft 365 for frontline worker để đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp.

Tính năng F1 F3 F5
Ứng dụng Office WordExcelPowerPoint, OneNote Word, Excel, PowerPoint, OneNote Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Email và Lịch trình Exchange Online, Outlook Exchange Online, Outlook Exchange Online, Outlook
Ứng dụng nội bộ SharePointTeams, Yammer SharePoint, Teams, Yammer SharePoint, Teams, Yammer
Tạo và chia sẻ tài liệu OneDrive for Business OneDrive for Business OneDrive for Business
Truy cập dữ liệu Power BI Pro
Tích hợp cung cấp Power Apps và Power Automate
An ninh và quản lý Cơ bản Cơ bản Mở rộng
Truy cập di động
Giá Rẻ nhất Trung bình Cao nhất

Lựa chọn gói phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu và yêu cầu công việc của bạn, từ mức độ cơ bản đến mức độ mở rộng về tính năng, bảo mật và quản lý.

»  Liên hệ tư vấn, báo giá Microsoft 365 F1, F2, F3

Cấp phép phần mềm Microsoft 365 for frontline workers

Phần mềm Microsoft 365 for frontline workers được tối ưu hóa cho năng lượng lao động di động chủ yếu tương tác với khách hàng nhưng cũng cần duy trì kết nối với những người còn lại trong tổ chức chức năng của bạn.

Phần mềm Microsoft 365 for frontline workers đề cập đến giấy phép Microsoft 365 F3 và F1 hoặc giấy phép Office 365 F3, nhưng bạn cũng có thể sử dụng giấy phép Business (E1, E3, E5) để phát triển khai báo bất chấp chấp nhận chấp nhận bất kỳ bản văn Microsoft 365 nào dành cho những người lao động tuyến đầu.

Một số tính năng có sẵn cho giấy phép F3, nhưng không có sẵn cho F1, như Power Apps và Power Automate. Để so sánh chi tiết những gì có trong Microsoft 365 với nhiều giấy phép khác, hãy xem bảng So sánh này.

»  ModernWorkPlanComparisonEnterprise 

Kết luận

Microsoft 365 for frontline workers cung cấp ba gói F1, F3 và F5 để đáp ứng nhu cầu công việc của các nhân viên tại trí tuệ trí tuệ tiếp theo phục vụ khách hàng hoặc trong môi trường công nghiệp. Lựa chọn gói phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu và yêu cầu công việc của người dùng, từ mức độ cơ bản đến khả năng mở rộng về tính năng và quản lý.