PACISOFT phân phối phần mềm Lumion 3D bản quyền

Ủy quyền PACISOFT phân phối Lumion Kể từ năm 2015, hãng phần mềm thiết kế.

Nhà cung cấp và phân phối Lumion bản quyền tại Việt Nam

Giới thiệu Lumion là phầm mền làm phim chuyên nghiệp và dễ sử dụng dành.