6 cách thức IBM hướng DN bảo vệ hệ thống CNTT khi có thảm họa

Năm 2011 là một năm với những thảm họa nhiều tỷ đô la. Do đó,.

Google mua thêm hơn 200 bằng sáng chế của IBM

Lô bằng sáng chế mới nhất mà Google mua của IBM bao gồm các công.