It's all go with Windows 8 today
Windows 8 chính thức cho download từ Technet & MSDN

(iworld.com.vn)- Phiên bản cuối cùng của Windows 8 của Microsoft bây giờ đã có để tải.

Windows 8 Pro: những tính năng đáng giá cần biết

Windows 8 Pro với nhiều tính năng bảo mật và ảo hóa là phiên bản.

4 phiên bản Windows 8

Các phiên bản hệ điều hành Windows 8 bao gồm: * Phiên bản dành cho người dùng gia.