Iworld.com.vn – Cùng tìm hiểu về SQL Query Builder trong dbForge Studio for SQL Server!

dbForge Query Builder for SQL Server là một trình xây dựng truy vấn SQL nhằm làm cho các truy vấn của bạn nhanh hơn và đơn giản hoá độ phức tạp của chúng. Công cụ truy vấn SQL của chúng tôi là một đơn vị được đánh giá tốt để tạo các truy vấn database trên một cấp độ tương tác hoàn toàn mới nhờ vào những tính năng trực quan của trình thiết kế đồ hoạ truy vấn SQL khi xử lý SQL Server thông qua một giao diện người dùng (UI) rành mạch và trực quan. Làm đẹp code của bạn và tự động hoá quy trình làm việc bằng cách sử dụng từ gợi ý và các mẹo trực quan đơn giản sẽ góp phần cho việc quản lý truy vấn liền mạch thông qua chức năng kéo và thả.

 • Trình tạo câu lệnh SQL sẽ thực thi các truy vấn đã tạo và chỉnh sửa dữ liệu bảng
 • Xây dựng các truy vấn thao tác dữ liệu mà không cần code thủ công
 • Tự động nối (join) các cột theo khoá chính/ khoá ngoại hoặc theo tên
 • Kết hợp một vài truy vấn thành truy vấn con thông qua trình soạn thảo SQL (SQL editor)
 • Sắp xếp và lọc dữ liệu dựa trên các tiêu chí phức tạp tuỳ chỉnh
 • Thiết kế ngược truy vấn thành một đại diện trực quan
 • Sử dụng trình xây dựng truy vấn SQL để thiết kế cấu trúc truy vấn

Cùng tìm hiểu về các tính năng

Xuất dữ liệu

Công cụ truy vấn SQL của chúng tôi hỗ trợ xuất dữ liệu sang

 • JSON
 • CSV
 • XML
 • Text
 • XLS
 • PDF
 • DBF
 • HTML
 • RTF
 • MDB
 • ODBC
 • SQL

Query Builder còn hỗ trợ xuất dữ liệu từ nhiều bảng cùng một thời điêm vào tạo Templates cho người dùng.

Trình khám phá database

 • Cho phép nhiều kết nối database
 • Khả năng huỷ hoạt động đối với kết nối không đồng bộ với máy chủ
 • Chi tiết thuộc tính của đối tượng và duyệt dữ liệu hiển thị trong cửa sổ Object Viewer
 • Sinh lệnh nhanh cho một đối tượng: SELECT, INSERT, EXECUTE, v.v
 • Lệnh “Send To” gửi nhanh các bảng tới Query Builder
 • Đa lựa chọn cho các hoạt động hàng loạt trên nhiều đối tượng dữ liệu
 • Lịch sử điều hướng database
 • Chức năng kéo và thả để quản lý truy vấn SQL dễ dàng

Trình xây dựng truy vấn Query Builder

 • Sơ đồ hiện đại với khả năng thu phóng và hỗ trợ bàn phím
 • Xem trước và in sơ đồ
 • Bổ sung các truy vấn con vào bất kỳ vị trí nào của nội dung truy vấn chính
 • Hỗ trợ đề cương truy vấn (hiển thị trong cửa sổ Document Outline)
 • Chỉnh sửa trực quan các truy vấn con
 • Trình xây dựng biểu thức đáp ứng các điều kiện phức tạp
 • Trình xây dựng đồ hoạ truy vấn SQL hỗ trợ cho tuỳ chọn Undo/Redo
 • Hỗ trợ xây dựng trực quan các câu lệnh INSERT, UPDATE, và DELETE
 • Chuyển đổi nhanh chóng các truy vấn SELECT thành các câu lệnh INSERT
 • Thuận tiện chuyển đổi truy vấn SELECT thành UPDATE hoặc DELETE với điều kiện WHERE chỉ bằng một cú nhấp chuột

Chỉnh sửa và thực thi SQL

 • Tự động kiểm tra cú pháp SQL
 • Hoàn thiện code theo ngữ cảnh
 • Cửa sổ Document Outline điều hướng nhanh chóng thông qua các tập lệnh lớn
 • Thực thi các tập lệnh, các đoạn SQL đã chọn và các câu lệnh
 • Thông tin nhanh về các đối tượng lược đồ
 • Trình soạn thảo SQL với hỗ trợ tô màu cú pháp, đánh dấu trang và tìm kiếm văn bản
 • Nhanh chóng định dạng SQL bằng trình chỉnh sửa
 • Cửa sổ Executed SQL history (lịch sử thực thi SQL) cho tài liệu bạn đã chọn
 • Trình hướng dẫn định dạng SQL hàng loạt tệp trên đĩa được kết nối
 • Trình hướng dẫn định dạng SQL batch cho tệp nằm trên ổ đĩa được kết nối

Query Profiler (Trình quản lý hồ sơ truy vấn)

 • Hiển thị PROFILE, kết quả EXPLAIN và các biến STATUS được hiển thị trong UI
 • Kế hoạch truy vấn được hiển thị trong chế độ cây để dễ dàng xem xét và đánh giá
 • Lịch sử profiling có thể được lưu lại để phân tích dữ liệu sâu hơn
 • So sánh profiling results bằng cách làm nổi bật các điểm khác biệt
 • In profiling results
 • Chi tiết thông tin truy vấn cho biết loại lệnh nào được sử dụng nhiều nhất

Trình chỉnh sửa dữ liệu

 • Tìm và huỷ các dữ liệu không đồng bộ
 • Chế độ cập nhật bảng hàng loạt khi các thay đổi được tổng hợp và áp dụng rõ rang
 • Sao chép dữ liệu với tiêu đề cột
 • Trình quản lý truy vấn SQL thiết lập bộ lọc dữ liệu bên phía máy chủ giải quyết cho bất kỳ phức tạp nào
 • Cửa sổ Data Viewer and Editor hỗ trợ duyệt và chỉnh sửa các đối tượng lớn
 • Trình chỉnh sửa tra cứu khóa ngoại, chế độ xem thẻ đầy đủ
 • Tìm kiếm toàn văn bản (Ctrl+F) và tìm kiếm tăng dần (Ctrl+I) thông qua lưới dữ liệu
 • Nhóm theo cột tuỳ ý
 • Kết quả truy vấn nhiều bảng được chỉnh sửa chung
 • Duyệt dữ liệu được phân trang để đạt được kết quả lớn
 • Chọn cột hiển thị trong hộp thoại
 • Chỉnh sửa micro giây trong các cột với TIME, DATETIME và TIMESTAMP

Mời bạn tham khảo thêm những tính năng hữu ích khác:

Biên dịch bởi Ngô Lâm Đoon – Iworld.com.vn