Trang này cung cấp thông tin về  Distance Map.

Tổng quan


VRayDistanceTex là một kết cấu thủ tục (procedural texture) cụ thể trong V-Ray trả về một màu khác dựa trên khoảng cách của một điểm đến (các) đối tượng được chỉ định trong danh sách lựa chọn.

Tham khảo các ví dụ trên trang này để thấy cách sử dụng linh hoạt của kết cấu này.

Đường dẫn UI : ||Material Editor window|| > Material/Map Browser…

||Material Editor window|| > Material/Map Browser > Maps > V-Ray > VRayDistanceTex

 

 

Thông số


Distance – Chỉ định bán kính bên ngoài mà tất cả các điểm được tô bóng bằng dạng màu Far .

Far color – Màu do kết cấu trả về cho các điểm ở khoảng cách lớn hơn giá trị Distance từ các đối tượng được chỉ định trong danh sách.

Near color – Màu do kết cấu trả về cho các điểm nằm ngay tại các cạnh của các đối tượng được chỉ định trong danh sách. Đối với các điểm nằm bên ngoài hoặc bên trong đối tượng nhưng không chính xác bên cạnh chúng, màu sắc được xác định bằng cách pha trộn giữa Near colorFar color, và Distance  đóng vai trò là bán kính ảnh hưởng.

Inside separate – Khi được bật, giá trị Near color được ghi đè bởi giá trị Inside color đối với các điểm nằm bên trong hình được chỉ định.

Inside solid – Khi được kích hoạt, tất cả các điểm bên trong hình đã chỉ định được cung cấp giá trị  Inside color và không có sự pha trộn nào được thực hiện.

Inside color – Màu do kết cấu trả về cho các điểm nằm ngay bên trong các đối tượng được chỉ định trong danh sách. Đối với các điểm nằm bên trong các đối tượng nhưng không chính xác bên cạnh chúng, màu sắc được xác định bằng cách pha trộn giữa Inside colorFar color, và Distance đóng vai trò là bán kính phóng xạ.

Outside separate – Khi được bật, giá trị Near color được ghi đè bởi giá trị Outside color đối với các điểm nằm ngoài hình được chỉ định.

Outside solid – Khi được bật, tất cả các điểm bên ngoài hình học được chỉ định được cung cấp giá trị  Outside color và không có sự pha trộn nào được thực hiện.

Outside color – Màu do kết cấu trả về cho các điểm nằm ngoài các đối tượng được chỉ định trong danh sách.

Compute in viewports – Được bật theo mặc định. Khi bị vô hiệu hóa, VRayDistanceTex không được tính toán trong các chế độ xem, nhưng nó vẫn được tính toán trong quá trình sản xuất kết xuất, bao gồm cả IPR.


Kết cấu VRayDistanceTex 


Far texture – Chỉ định một kết cấu sẽ được sử dụng thay vì Far color.

Near texture – Chỉ định một kết cấu sẽ được sử dụng thay vì Near color.

Inside texture – Chỉ định một kết cấu sẽ được sử dụng thay vì màu Inside color.

Outside texture – Chỉ định một kết cấu sẽ được sử dụng thay vì màu Outside color.

Distance texture – Chỉ định một kết cấu sẽ được sử dụng thay vì giá trị trong tham sốDistance

 

 

Các đối tượng VRayDistanceTex 


Danh sách các đối tượng sẽ được xem xét khi tính toán màu sắc cho mỗi điểm trong kết cấu.

Ví dụ: Hòn đảo

Ví dụ này cho thấy VRayDistanceTex được sử dụng với bản đồ Gradient để đạt được hiệu ứng thay đổi màu sắc trên bờ biển. Phương pháp tương tự được sử dụng cho độ cao của đất.

 


Ví dụ: Dạng lỗ (Holes)

Trong ví dụ này, VRayDistanceTex được sử dụng làm bản đồ cho VRayDisplacementMod để đạt được hiệu ứng của các lỗ trên quả bóng V-Ray. Tải xuống cảnh để kiểm tra các chi tiết.

 


Ví dụ: Cát (Sand)

Đối với ví dụ này, VRayDistanceTex được sử dụng kết hợp với Gradient Ramp để đạt được “sóng” trên cát. Tải xuống cảnh để kiểm tra các chi tiết.

 


Ví dụ: Trường lực (Force Field)

VRayDistanceTex ở đây được sử dụng để tạo ra một lỗ trong trường lực dựa trên vị trí của tàu vũ trụ. Tải xuống cảnh để kiểm tra các chi tiết.

 


Ví dụ: Ốc vít (Screw)

Trong cảnh này, VRayDistanceTex từng được sử dụng làm bản đồ Displacement (kết hợp với VRayCompTex để đạt được hai dạng: ốc vít dạng chữ thập và dạng lỗ) và một lần trong một vật liệu Blend cho hai vật liệu khác nhau. Tải xuống cảnh để kiểm tra các chi tiết.

 


Ví dụ: Dạng ống (Tubes)

VRayDistanceTex ở đây được sử dụng như một Opacity map (bản đồ Độ mờ) để làm cho các phần của các ống “biến mất”.

 

Hãy tìm hiểu và tải ngay V-Ray tại website được ủy quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây

Đón xem những thông tin về những tiện ích hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn