Iworld.com.vn giới thiệu tới độc giả thông tin tính năng sản phẩm của Corona Renderer.

Kết xuất với đa dạng các máy tính được thực hiện đơn giản bởi Corona Renderer. Nó đã có hệ thống distributed rendering của riêng mình, và cũng đi kèm với 3ds Max’s native Backburner và các hệ thống quản lý kết xuất Thinkbox’s Deadline. Bất kỳ sự cho phép đã mua Corona Renderer nào (ngoài Student License) đều bao gồm tối thiểu ba render nodes bổ sung, vì vậy bạn có thể tận dụng nhiều máy tính mà bạn sở hữu để giảm thời gian render nhiều nhất có thể nhé!

Corona cũng được hỗ trợ trong môt số các render farm thương mại.

Auto Discovery of Render Slaves

Việc thiết lập distributed rendering (DR) của Corona Renderer vô cùng dễ dàng. Chỉ cần đảm bảo rằng tất cả render nodes đều có máy chủ Backburner và Corona DR đã được cài đặt trên chúng. Quá trình tìm kiếm tự động và Corona Renderer thậm chí có thể tìm kiếm và kiểm tra render nodes trong khi kết xuất – các render nodes sẽ kết nối và ngừng kết nối tự động khi bạn bật hay tắt các máy tính, mà không dừng kết xuất nhé!

Slaves Automatically Gather Missing Assets

Khi sử dụng Corona DR, bạn không cần phải suy nghĩ lại về các assets ở đâu – slaves sẽ tự động thu thập các mô hình và kết cấu trước khi kết xuất.

Nhanh và đơn giản

3ds Max xuất hiện ngay lập tức trên slaves sau khi máy chủ DR bắt đầu, cho phép chúng bắt đầu thực hiện kết xuất nhanh hơn nhiều. Corona DR thực hiện với khả năng thích nghi, tôn trọng vùng kết xuất VFB, trong khi giao diện người dùng giúp bạn thông báo về tình trạng của tất cả các slaves, chúng đang sử dụng bao nhiêu bộ nhớ, và họ đã đóng góp bao nhiêu cho kết xuất hiện tại.

Download Corona

Chúng tôi mời bạn dùng thử drive Corona Renderer miễn phí trong 45 ngày không giới hạn bất kỳ thứ gì! Bản dùng thử tại đây.

Bạn có thể xem thêm thông tin sản phẩm tại: https://pacisoft.com/do-hoa-thiet-ke/corona.html

Biên dịch bởi Phương Linh – iworld.com.vn