Link tải phần mềm Corona Render 10

Tải xuống Chaos Corona Bạn muốn dùng thử Corona trước khi mua hay cập nhật.

Corona 10 có gì mới? Khám phá ứng dụng Render cho 3ds Max and Cinema 4D

Chaos Corona 10 dành cho 3ds Max và Cinema 4D tập trung vào việc cho.

Corona là gì? Tại sao nên dùng phần mềm Corona để render

Trước đó, chúng tôi đã có bài viết giới thiệu khả năng render trong môi.

Chaos Corona 10 với khả năng kết xuất trong môi trường có thể tích

Trước đó, Chaos thông báo Corona 10 đi kèm với khả năng volume resolving mới,.

Corona Academy – Khóa học trực tuyến!

Iworld.com.vn giới thiệu tới độc giả thông tin tính năng sản phẩm của Corona Renderer..

Tính năng của Corona Renderer (p11) – The CPU Advantage

Iworld.com.vn giới thiệu tới độc giả thông tin tính năng sản phẩm của Corona Renderer..

Tính năng của Corona Renderer (p10) – Proudly CPU Based

Iworld.com.vn giới thiệu tới độc giả thông tin tính năng sản phẩm của Corona Renderer..

Tính năng của Corona Renderer (p9) – Distributed Rendering

Iworld.com.vn giới thiệu tới độc giả thông tin tính năng sản phẩm của Corona Renderer..

Tính năng của Corona Renderer (p8) – Materials (Các mẫu vật liệu)

Iworld.com.vn giới thiệu tới độc giả thông tin tính năng sản phẩm của Corona Renderer..

Tính năng của Corona Renderer (p7) – Lights (Kiểu ánh sáng)

Iworld.com.vn giới thiệu tới độc giả thông tin tính năng sản phẩm của Corona Renderer..