Link tải phần mềm Corona Render 10

Tải xuống Chaos Corona

Bạn muốn dùng thử Corona trước khi mua hay cập nhật lên phiên bản mới nhất?
Phiên bản 10 đã có mặt vào ngày 22/6/2023. Dưới đây là link tải bản gốc 10. Bạn cần mua License? Liên hệ PACISOFT Vietnam ngay hôm nay

Download options

Corona 10 for 3ds Max

Released on June 22, 2023

Works with 3ds Max 2016-2024

Older versions >

Corona 10 for Cinema 4D

Released on June 22, 2023

Works with Cinema 4D R17-2023

Older versions >

Dưới đây là phiên bản 9.

Corona 9 for 3ds Max, hotfix 3

Released on October 17th, 2022
(Hotfix on May 30th, 2023)

Works with 3ds Max 2016-2024

Corona 9 for Cinema 4D, hotfix 1

Released on October 17th, 2022
(Hotfix on Dec 1st, 2022)

Works with Cinema 4D R17-2023

Older versions >

Bao gồm những gì khi tải xuống?

  • Corona, tích hợp vào phần mềm 3D của bạn (thay đổi tùy theo trình cài đặt)
  • Máy chủ kết xuất phân tán của Corona (3ds Max; đối với Cinema 4D, Team Render gốc được sử dụng)
  • Chaos License Server
  • Chaos Scatter, Chaos Cosmos, Corona Image Editor, Corona Standalone, Corona Material Library (tải xuống từ máy chủ của Chaos trong khi cài đặt)
  • Chaos Phoenix*, Chaos Scans*, Chaos Player*
  • Đây là những bản phát hành thương mại mới nhất của Chaos Corona. Chúng có dạng trình cài đặt chung cho phép bạn kích hoạt Corona ở chế độ giấy phép bắt buộc hoặc ở chế độ dùng thử không giới hạn 30 ngày nếu bạn chỉ muốn dùng thử Corona. Bản dùng thử không có giới hạn về độ phân giải hoặc hình mờ và thậm chí bạn có thể sử dụng nó cho mục đích thương mại.

*Việc cấp phép cho các sản phẩm này được bao gồm trong gói đăng ký Corona Trial và Corona Premium. Để tải xuống trình cài đặt cho Phoenix và Player, hãy truy cập My Chaos: https://my.chaos.com

Giới thiệu

Chaos Corona 10 dành cho 3ds Max và Cinema 4D tập trung vào việc cho phép người dùng tăng tốc quy trình làm việc, quản lý hậu cảnh dễ dàng hơn và trao cho họ nhiều quyền kiểm soát hơn để đạt được kết quả mong muốn. Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các tính năng chính của bản phát hành này, mặc dù còn có nhiều cải tiến nhỏ hơn nữa!

» Các tính năng chính trong Corona 10 cho 3ds Max và Cinema 4D

Xem thêm

» Giới thiệu về Corona Renderer là gì? Tại sao nên dùng phần mềm Corona để kết xuất
» Corona 10 được phát hành
» Corona 10 hỗ trợ kết xuất trong môi trường có thể tích
» Khám phá danh mục sản phẩm Corona Store từ Chaos
» Mua Corona bản quyền?

Nội dung được cung cấp bởi PACISOFT Vietnam – NPP Chaos Corona, V-Ray, Enscape
www.pacisoft.com.vn | www.pacisoft.vn