Giới thiệu OneDrive for Business bản quyền

Được thiết kế cho doanh nghiệp — truy nhập, chia sẻ và cộng tác trên.

Những điều quan trọng khi mua bản quyền Microsoft cần biết

Tìm hiểu các lựa chọn mua bản quyền phần mềm Microsoft – số lượng lớn.

Client Access Licenses (CALs) là gì?

Client Access Licenses (CALs) không phải là một sản phẩm phần mềm mà là một.

Giới thiệu Visio bản quyền

Microsoft Visio (trước đây là Microsoft Office Visio) là một ứng dụng vẽ sơ đồ.

Giới thiệu về Windows Server

Windows Server được sử dụng như một hệ điều hành máy chủ trong các công.

Giới thiệu CAL cho SQL Server bản quyền

Đôi nét về SQL Server 2019 SQL Server 2019 là phiên bản mới nhất của hệ.

Giới thiệu CAL cho Exchange Server bản quyền

Bất kỳ người dùng nào có giấy phép truy cập máy khách tương ứng –.

Giới thiệu Microsoft 365 bản quyền cho doanh nghiệp

Microsoft 365 là gì? Microsoft / Office 365 đã là gói phần mềm văn phòng.

Microsoft licensing 2020 các sản phẩm on-premise cho doanh nghiệp

Chúng ta cùng nhau ôn lại một chút về các mô hình cấp bản quyền.

Giới thiệu Enterprise Mobility + Security (EMS)

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) là một nền tảng bảo mật và quản lý.