Giới thiệu CAL cho SQL Server bản quyền

Đôi nét về SQL Server 2019 SQL Server 2019 là phiên bản mới nhất của hệ.

Giới thiệu CAL cho Exchange Server

Bất kỳ người dùng nào có giấy phép truy cập máy khách tương ứng –.

Giới thiệu Microsoft 365 bản quyền cho doanh nghiệp

Microsoft 365 là gì? Microsoft / Office 365 đã là gói phần mềm văn phòng.

Microsoft licensing 2020 các sản phẩm on-premise cho doanh nghiệp

Chúng ta cùng nhau ôn lại một chút về các mô hình cấp bản quyền.

Giới thiệu Enterprise Mobility + Security (EMS)

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) là một nền tảng bảo mật và quản lý.

Giới thiệu Azure Information Protection bản quyền

Ứng dụng của Azure Information Protection (AIP) Bảo vệ tốt hơn thông tin nhạy cảm của.

Giới thiệu Microsoft Defender for Endpoint bản quyền

Giờ đây, khách hàng có thể mua bản quyền Microsoft Defender for Endpoint (tên trước.

Lập ngân sách Microsoft Defender XDR & Zero Trust Security

Xây dựng Zero Trust Security framework với quá nhiều giải pháp từ các nhà cung cấp.

Giới thiệu Microsoft 365 Family bản quyền

Mua Microsoft 365 Family bản quyền (trước đây là Office 365 Home) tại Mục Tiêu.

Giới thiệu Microsoft 365 Business Standard

Office 365 Business Standard giờ đây là Microsoft 365 Business Standard. Thay đổi tên, tính năng tuyệt.