Giới thiệu Azure Information Protection bản quyền

Ứng dụng của Azure Information Protection (AIP) Bảo vệ tốt hơn thông tin nhạy cảm của.

Giới thiệu Microsoft Defender for Endpoint bản quyền

Giờ đây, khách hàng có thể mua bản quyền Microsoft Defender for Endpoint (tên trước.

Lập ngân sách Microsoft Defender XDR & Zero Trust Security

Xây dựng Zero Trust Security framework với quá nhiều giải pháp từ các nhà cung cấp.

Giới thiệu Microsoft 365 Family bản quyền

Mua Microsoft 365 Family bản quyền (trước đây là Office 365 Home) tại Mục Tiêu.

Giới thiệu Microsoft 365 Business Standard

Office 365 Business Standard giờ đây là Microsoft 365 Business Standard. Thay đổi tên, tính năng tuyệt.

Giới thiệu Microsoft Defender for Office 365

Microsoft Defender for Office 365 là dịch vụ lọc email dựa trên đám mây giúp.

Bảng giá Azure Defender & Azure Security Center

Azure Security Center là một công cụ được tích hợp sẵn giúp củng cố tư thế.

Giới thiệu Microsoft Power Apps

Lợi ích của Microsoft Power Apps Đưa ra giải pháp xây dựng ứng dụng / App.

So sánh Microsoft 365 E3 & E5

Tạo ra một nơi làm việc hiện đại Khi mua các gói Microsoft 365, đa.

Những lí do nên nâng cấp lên Microsoft 365 E5 để cải thiện bảo mật

Trong vài thập kỷ qua, Microsoft đã từ bị coi là kẻ “bị ruồng bỏ”.