Giới thiệu về ban lãnh đạo điều hành của PTC

Cùng Iworld.com.vn xem giới thiệu về ban lãnh đạo điều hành của PTC

Các nhà lãnh đạo cấp cao của PTC

Các nhà lãnh đạo của chúng tôi làm việc cho PTC, nhưng hằng ngày, họ tập trung vào cách PTC có thể thúc đẩy đổi mới công nghiệp để giúp khách hàng giải quyết những thách thức phức tạp.

JIM HEPPELMANN – Chủ tịch và Tổng Giám đốc điều hành

TROY K. RICHARDSON – Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc điều hành

CATHERINE KNIKER – Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc chiến lược

CRAIG MELROSE
Phó chủ tịch điều hành các giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số

CRAIG LIVINGSTON
Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc Arena

JON HIRSCHTICK
Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc Onshape và Atlas

MICHAEL (MIKE) DITULLIO
Phó chủ tịch điều hành và Chủ tịch của SaaS

JAMIE PAPPAS
Phó Giám đốc Điều hành Kinh doanh Toàn cầu

EDUARDA CAMACHO
Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc khách hàng

STEVE DERTIEN
Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc công nghệ

MICHAEL (MIKE) CAMPBELL
Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc của AI

KEVIN WRENN
Phó giám đốc điều hành sản phẩm

JILL LARSEN
Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc nhân sự

KRISTIAN TALVITIE
Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính

AARON VON STAATS
Phó chủ tịch điều hành và Tổng cố vấn

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về PTC tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – Iworld.com.vn