[Giveaway]-eMagMaker PDF Editor – Biên tập,chỉnh sửa và tạo file PDF

box_emagmaker_pdf_editor

eMagMaker PDF Editor sử dụng dễ dàng với các công cụ biên tập file PDF mạnh mẽ trên Windows. eMagMaker PDF Editor cho phép người dùng xem và ghi chú thích vào tài liệu PDF, đánh dấu văn bản (highlight), điền vào các mẫu đơn PDF, thêm các siêu liên kết(hyperlinks) và nhiều hơn nữa.

Phần mềm eMagMaker PDF Editor rất mạnh nhưng dễ sử dụng các chức năng , có thể giúp bạn tạo ra file PDF tuyệt vời  một cách dễ dàng.


*  Tính năng chính :
eMagMaker PDF Editor

  • Chỉnh sửa văn bản, hình ảnh, shaps trên các trang PDF!
  • Nhập, và chỉnh sửa các trang với nhiều loại công cụ khác nhau;
  • Thêm siêu liên kết vào trang ;
  • Thiết kế  trang  và chỉnh sửa nội dung trang;
  • Nhúng hình ảnh vào các trang,vẽ , đường nét, mũi tên, vv;
  • Dán, sao chép, cắt giảm và xóa mục thiết kế, liên kết.
Yêu cầu hệ thống: Windows XP/ Vista/ 7
Publisher: Emagmaker Software Co. Ltd.
Trang chủ https://www.emagmaker.com/emagmaker-pdf-editor/index.html
Dung lượng 28 MB
Giá Chương trình có giá $79, nhưng hôm nay sẽ được miến phí

Hướng dẫn sử dụng

emagmaker-pdf-editor-steps

more recommended stories