Hướng Dẫn Cài Đặt Gói Ngôn Ngữ Cho MS Office 2016

Hướng Dẫn Cài Đặt Gói Ngôn Ngữ
Cho MS Office 2016

  1. Mở gói cài đặt bạn nhật được từ CD.

  2. Gói cài đặt sẽ tự động khởi chạy, bạn chờ đến khi hoàn thành quá trình cài đặt gói.

Hướng Dẫn Cài Đặt Gói Ngôn Ngữ Cho MS Office 2016

3. Khởi chạy bất cứ ứng dụng nào trong gói Office, cụ thể chúng tôi chọn Word 2016, chọn File -> Option -> Language. Chọn ngôn ngữ cần cài đặt -> chọn Add.

Hướng Dẫn Cài Đặt Gói Ngôn Ngữ Cho MS Office 2016

4. Chọn Not enabled.

 

Hướng Dẫn Cài Đặt Gói Ngôn Ngữ Cho MS Office 2016

5. Bạn sẽ được chuyển đến hộp thoại Ngôn ngữ của Windows -> Chọn Add a language.

Hướng Dẫn Cài Đặt Gói Ngôn Ngữ Cho MS Office 2016

6. Lựa chọn ngôn ngữ cần cài đặt, trong bài này chúng tôi chọn Tiếng Nhật ( Japanese ).

Hướng Dẫn Cài Đặt Gói Ngôn Ngữ Cho MS Office 2016

 

7. Bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt, Kết quả.

Hướng Dẫn Cài Đặt Gói Ngôn Ngữ Cho MS Office 2016

Biên soạn : Tạ Trung Tín