7 lý do khiến dbForge Studio for SQL Server trở thành công cụ thiết kế và mô hình hoá database SQL Server

Iworld.com.vn – Cùng tìm hiểu 7 lý do khiến dbForge Studio for SQL Server trở thành công cụ thiết kế và mô hình hoá database SQL Server!

dbForge Studio for SQL Server đã hợp nhất với trình thiết kế cơ sở dữ liệu mạnh mẽ (Database Designer), giúp bạn tạo các mô hình dữ liệu chi tiết từ các thực thể vật lý (physical entities) và tham số lưu trữ (storage parameters). Được thiết kế cho các nhà phát triển, DBA và nhà phân tích dữ liệu, Database Designer bao gồm một số công cụ phụ để tạo và chỉnh sửa database, thiết kế bảng và xây dựng database relationships.

1. Thiết kế cấu trúc database

Database Diagram là công cụ mô hình hoá dữ liệu tối ưu, cho phép xây dựng và phân tích cấu trúc của database hiện có một cách trực quan. Bạn có thể dễ dàng thiết kế database của mình ở cả hai cấp độ logic và vật lý, cũng như thực hiện các công việc sau:

 • Kéo thả trực tiếp các đối tượng (database objects) từ Database Explorer vào sơ đồ
 • Tạo và chỉnh sửa database objects trên sơ đồ
 • Theo dõi mối quan hệ logic giữa các bảng
 • Xuất database diagram dưới dạng hình ảnh
 • In ra SQL database diagram với kích thước lớn

 

2. Tạo và chỉnh sửa database

Database Editor là một công cụ thiết kế cấu trúc database, giúp đơn giản hoá quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu bằng cách cho phép tạo và cấu hình SQL database mới hoặc nhanh chóng sửa đổi các database hiện có. Với sự giúp đỡ của nó, bạn có thể dễ dàng thực hiện những công việc sau:

 • Thêm và chỉnh sửa database files
 • Quản quản nhóm tệp (filegroups)
 • Định hình các tuỳ chọn database
 • Xem database DDL

 

3. Thiết kế và quản lý database table

Table Designer là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu trực quan, giúp tạo và chỉnh sửa cấu trúc bảng. Nó tập trung vào database modeling hơn là coding

 • Tạo và chỉnh sửa các cột, chỉ mục, khoá chính và khoá ngoại, kiểm tra các rang buộc, thống kê, trigger và các thuộc tính lưu trữ bảng
 • Chỉnh sửa dữ liệu bảng
 • Điều hướng đồng thời trình chỉnh sửa trực quan và trình chỉnh sửa T-SQL

 

4. Làm việc với database relationships

Với Database Designer for SQL Server, bạn có thể tạo mối quan hệ nhiều – nhiều (many-to-many) giữa các bảng trong database một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần viết code.

 • Tạo và quản lý các mối quan hệ khoá ngoại và các mối quan hệ ảo hiện có
 • Tạo bảng liên kết (junction tables)
 • Tạo và xem chú thích giữa các mối quan hệ

 

5. Nhóm các bảng vào vùng chứa

Khi bạn tạo một sơ đồ phức tạp với nhiều bảng hoặc một sơ đồ với các bảng từ các lược đồ khác nhau, có thể bạn muốn sử dụng các vùng chứa để nhóm chúng lại với nhau. Bạn cũng có thể sử dụng vùng chứa để nhóm và lưu trữ các loại đối tượng database. Tất cả các mối quan hệ giữa các bảng được giữ nguyên ngay cả khi chúng được nhóm vào các vùng chứa.

6. Thêm chú thích, tem và hình ảnh vào sơ đồ

Để thuận tiện cho bạn trong quá trình thiết kế, Database Designer đã cung cấp một số yếu tố bổ sung cho sơ đồ như ghi chú, tem và hình ảnh.

 • Nhờ ghi chú với kích thước thay đổi tự do, bạn có thể thêm nhận xét, giải thích và siêu liên kết vào bất kì đâu trong sơ đồ của mình
 • Tem thường chứa thông tin cơ bản của sơ đồ như tác giả, công ty, tên dự án, phiên bản, ngày tháng và thông tin bản quyền
 • Bạn cũng có thể dễ dàng thêm hình ảnh với kích thước thay đổi tự do ở tất cả các định dạng

 

7. Kỹ thuật đảo ngược SQL database

Reverse Engineering (được gọi là kỹ thuật ngược hoặc kỹ thuật quay lại) là sự biểu diễn sơ đồ dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu và xây dựng các mối quan hệ logic và vật lý giữa các bảng.

Trong dbForge Studio for SQL Server, người dùng có thể thiết kế ngược database và tạo database script với sự trợ giúp của các tính năng:

 • Generate Script Wizard
 • Create Scripts Folders

Để tạo database script, trong Database Explorer, click chuột phải vào database bạn muốn thiết kế ngược và chọn Tasks > Generate Scripts. Trong Generate Scripts Wizard, người dùng có thể tuỳ chỉnh:

 • Định hình các tuỳ chọn tạo script
 • Lựa chọn có tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu, dữ liệu, cũng như nhóm các đối tượng hay không
 • Định nghĩa cách tệp script được tạo thành
 • Thiết lập xử lý lỗi và cài đặt ghi nhật ký

 

Để tạo database folder script, trong Database Explorer, click chuột phải vào database bạn muốn thiết kế ngược và chọn Tasks > Create Scripts Folder or Snapshot. Trong trình hướng dẫn, người dùng có thể cấu hình tập script của các đối tượng database thành các thư mục, chẳng hạn như Programmability, Security, Tables, Views, Storage, Synonyms, và một tệp script riêng của toàn bộ database. Tất cả các thư mục này sẽ có các thư mục con tương ứng với các tệp script.

Tải xuống bản dùng thử miễn phí 30 ngày của dbForge Studio for SQL Server để trải nghiệm tất cả các tính năng của nó, bao gồm cả Database Designer – được tạo ra để giúp bạn làm việc dễ dàng và thú vị hơn.

 

Biên dịch bởi Ngô Lâm Đoon – Iworld.com.vn