Công cụ thiết kế ERD diagram trong dbForge Studio for SQL Server

Iworld.com.vn – Cùng tìm hiểu về Công cụ thiết kế ERD diagram trong dbForge Studio for SQL Server!

dbForge Studio for SQL Server đi kèm với công cụ thiết kế sơ đồ ERD tiên tiến nhằm mục đích thiết kế database diagrams và trực quan hoá database của bạn dưới dạng sơ đồ quan hệ thực thể Entity Relationship Diagrams (ERD). dbForge Database Diagram Designer kết hợp với các tiện ích Database Diagram, Database Modeling, và Table Designer giúp bạn thực hiện các tác vụ cơ sở dữ liệu hiệu quả và nhanh chóng.

Với công cụ ERD diagram của chúng tôi, bạn có thể:

 • Trực quan hoá database để phân tích sâu hơn
 • Sử dụng vùng chứa để phân cụm một cách hợp lý các đối tượng liên quan
 • Kiểm tra quan hệ logic giữa các bảng
 • In SQL database diagrams với kích thước lớn
 • Tạo và chỉnh sửa các đối tượng trên sơ đồ
 • Kỹ thuật đảo ngược database diagrams

Tạo Database Diagram

Bạn có thể tạo mới SQL Server database diagram bằng cách kéo các đối tượng từ Database Explorer vào sơ đồ. SQL database diagram mới của bạn sẽ phản ánh tất cả các đối tượng và các mối quan hệ hiện có, giúp đơn giản hoá việc phân tích sâu.
Điều hướng sơ đồ thật dễ dàng, chỉ cần sử dụng các thanh cuộn, chuột hoặc các tiện ích điều hướng tích hợp. Bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ sơ đồ để đơn giản hoá việc điều hướng.

Công cụ trực quan hoá Database Diagram

Với công cụ Database Diagram của dbForge, bạn có thể tuỳ chỉnh các sơ đồ để phù hợp với nhu cầu của mình.
Kí hiệu. Bạn có thể chọn giữa hai ký hiệu mô hình dữ liệu phổ biên:

 • Information Engineering (IE)
 • IDEF1 Extended (IDEF1X)

Chú thích quan hệ. Bạn có thể cho phép hiển thị hoặc không tên các khoá ngoại gần phần tử con của mối quan hệ.
Cửa sổ Document outline hiển thị cấu trúc logic của sơ đồ hiện đang mở. Bạn có thể sử dụng nó để điều hướng bảng và quan hệ giữa chúng trên database diagram.
Các tuỳ chọn trực quan khác. Bạn có thể ẩn các ràng buộc (constraints), chỉ mục (indexes) và các ngăn triggers, thay đổi mức độ chi tiết của các trường thành chỉ hiển thị tên cột, tên cột với loại, hoặc tên với đầy đủ loại.

Phân cụm hợp lý các đối tượng liên quan bằng vùng chứa

Khi bạn làm việc với một sơ đồ cơ sở dữ liệu SQL lớn, một vùng chứa cho phép bạn lưu trữ các đối tượng liên quan tại một chỗ. Bạn có thể tạo một vùng chứa mới, thêm các bảng có quan hệ, đổi tên vùng chứa, sau đó thu gọn nó lại.
Các vùng chứa cung cấp một cơ chế đóng gói hợp lý để làm rõ cấu trúc của các sơ đồ phức tạp, đồng thời gợi ý tưởng cho những người làm việc với databases lớn.

Hiệu chỉnh quan hệ logic giữa các bảng

Quan hệ ảo (Virtual relations)

 • Cho phép bạn hình dung mối quan hệ logic giữa các bảng
 • Các mối quan hệ ảo không tồn tại vật lý và chỉ được lưu trữ trên sơ đồ
 • Có thể được sử dụng để đơn giản hoá việc phân tích dữ liệu
 • Có thể được cụ thể hoá thành một mối quan hệ vật lý

Trình quản lý quan hệ ảo chứa danh sách các quan hệ ảo hiện có và cho phép bạn:

 • Chỉnh sửa các quan hệ ảo hiện có
 • Tạo một tập lệnh lược đồ liên quan đến các quan hệ ảo đã chọn, chỉnh sửa tập lệnh và thực thi nó để cập nhật database
 • Chuyển đổi một quan hệ ảo thành một khoá ngoại

In database diagram

Page options cho phép bạn thiết lập các cài đặt trang sau:

 • Page orientation (định hướng trang)
 • Paper size and source
 • Printing margins and overlapping (căn lề và xếp chồng)
 • Header and footer text

Display print markup hiển thị lưới đánh dấu in. Các sọc màu xám hiển thị trang chồng lên nhau, có thể điều chỉnh được.
Print options cho phép bạn:

 • Đặt hình ảnh đã in vào trung tâm
 • Điều chỉnh tỉ lệ sơ đồ
 • Thiết lập in đánh dấu trang giúp cắt và dán lại các SQL diagram được in trên nhiều trang tính

Tạo và chỉnh sửa các đối tượng database trên sơ đồ

Để truy cập tuỳ chọn Creating and editing relations (Tạo và chỉnh sửa các quan hệ), bạn click chuột phải vào đường giữa hai thực thể trong diagram area và thực hiện các tác vụ sau:

 • Chỉnh sửa khóa ngoại bằng trình chỉnh sửa khóa ngoại
 • Tìm khóa ngoại trong Database Explorer
 • Đồng bộ hoá với cửa sổ document outline
 • Truyền lại một mối quan hệ
 • Hiển thị chú thích quan hệ

Creating and editing objects (Tạo và chỉnh sửa các đối tượng). Bạn có thể tạo các đối tượng database mới hoặc chỉnh sửa các đối tượng hiện có trên diagram area. Tất cả những thay đổi mà bạn đã thao tác trên một đối tượng được cập nhật thường xuyên và lưu trữ trên máy chủ.
Tính năng Note (Ghi chú) cho phép bạn thêm chú thích vào diagram area khi thiết kế hoặc phân tích cấu trúc database. Bạn cũng có thể thêm siêu liên kết (hyperlinks) dẫn đến cái nguồn khác trong ghi chú của mình. Ví dụ, một siêu liên kết đến các trang wiki với tài liệu database.
Tính năng Stamp (Tem) hiển thị thông tin về database diagram và xác định bản sao đã in của tài liệu.

Tính năng Adding an arbitrary image to a diagram (Thêm hình ảnh tuỳ ý vào diagram) cho phép bạn thêm thông tin bổ sung vào database area, chẳng hạn như bản phác thảo sơ đồ hoặc bản nháp.

Tìm kiếm trên Database Diagram

dbForge Database Diagram Designer hỗ trợ tìm kiếm đối tượng database bằng văn bản, tên của chúng, và tên các phần tử của chúng (cột, ràng buộc, tham số lưu trữ,…) Chức năng tìm kiếm còn có thể thực hiện theo trường tên công ty, tên dự án, ghi chú, chú thích quan hệ và tên vùng chứa.

Sử dụng các yếu tố bổ sung trong sơ đồ

Notes. Notes là các hộp màu vàng với văn bản mà bạn có thể thêm vào sơ đồ để giải thích một số bộ phận của sơ đồ. Notes có thể được di chuyển, đưa ra trước hoặc bỏ ra sau, hoặc thay đổi kích thước giống như bất kỳ phần tử nào khác trên sơ đồ.
Hyperlinks. Cho phép thêm hyperlinks vào tệp note nếu được yêu cầu
Stamps. Diagram stamps cho phép bạn ghi chú các thông tin sau cho sơ đồ: tác giả sơ đồ, công ty, phiên bản, bản quyền, tên dự án và ngày tháng. Bạn có thể thêm bao nhiêu tem tuỳ thích.
Images. dbForge Studio cho phép thêm hình ảnh vào database relationship diagram (sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu). Hình ảnh có thể được di chuyển, đưa ra trước, bỏ ra sau hoặc thay đổi kích thước giống như bất kỳ phần tử nào khác trên sơ đồ. Bạn có thể sử dụng các định dạng hình ảnh sau:

 • BMP
 • JPEG
 • TIFF
 • PNG
 • ICO
 • EMF
 • WMF

Kỹ thuật đảo ngược để tạo mô hình database từ database hiện có

dbForge Database Diagram hiển thị mô hình dữ liệu vật lý của SQL Server database giúp việc thiết kế ngược có thể được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.
Thiết kế ngược database diagram để:

 • Tạo tài liệu trên một ứng dụng
 • Cung cấp cho các nhà phát triển cái nhìn toàn diện hơn về lược đồ cơ sở dữ liệu (database schema)
 • Tạo quy chuẩn toàn diện hơn khi thực hiện các thay đổi đối với lược đồ

Biên dịch bởi Ngô Lâm Đoon – Iworld.com.vn