Làm thế nào để thêm ghi chú cho người thuyết trình trong WPS

Làm thế nào để thêm ghi chú cho người thuyết trình trong WPS

Làm thế nào để thêm ghi chú cho người thuyết trình trong WPS

Trong bài thuyết trình WPS, ghi chú của người thuyết trình là các ghi chú được thêm vào trang trình bày, nó có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho người trình bày.

Người thuyết trình có thể xem các ghi chú khi các bản trình bày , trong khi khán giả không thể xem các ghi chú. Người trình bày cũng có thể in ra các ghi chú ra cho một tham khảo hữu ích.

Thêm chú thích của người thuyết trình :
Dưới mỗi trang trình bày, có một khu vực để bạn thêm ghi chú. Nhấp vào vùng ghi chú để nhập ghi chú của người thuyết trình.
thêm ghi chú của người thuyết trình trong bài trình bày của wps. 

Hoặc bạn có thể nhấp vào biểu tượng Ghi chú Người nói để nhập ghi chú của người thuyết trình.Hiển thị chú thích của người thuyết trình trong quá trình trình bày. Đối với cách thiết lập trình chiếu trong quá trình trình bày trong chế độ loa.

Nhấp chuột phải vào slide trình chiếu và chọn Speaker Notes.


Sau đó cửa sổ Chú giải Loa sẽ xuất hiện ở giữa màn hình máy tính, trong khi khán giả không thể nhìn thấy nó trên máy chiếu.

Có thể bạn quan tâm :

Lấy lại các tệp bị mã hóa với phần mềm WPS

Giới thiệu về chế độ xem và điều chỉnh trong WPS Presentation