Tăng cường thanh tra vi phạm bản quyền phần mềm nội

Dự kiến đầu tháng 3/2012, danh mục các phần mềm nội được Nhà nước bảo hộ kèm hình thức xử lý các đơn vị vi phạm sẽ được Bộ TTTT công bố.

Đây là chủ trương được Bộ TTTT đưa ra, phối hợp cùng Bộ VH–TT–DL thực hiện. Lâu nay, vấn đề thanh tra bản quyền phần mềm bị buông lỏng do chưa có sự thống nhất xem bộ nào làm thì phù hợp. Ngoài ra, việc thanh tra chủ yếu tập trung vào các phần mềm ngoại như của Microsoft, Cisco, Autodesk…

Tuy nhiên, trước quyền lợi của các doanh nghiệp phần mềm nói riêng và tương lai cho sự phát triển của ngành phần mềm nói chung, Bộ TTTT đề xuất nên gác lại việc tranh cãi này và tập trung vào các giải pháp thiết thực để bảo vệ bản quyền cho phần mềm Việt.

Kiểm tra tình hình sử dụng phần mềm có bản quyền – Hình minh họa.

Song song với chủ trương này, cuối năm 2011, Bộ TTTT đã có công văn gửi các tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp CNTT trong đó ghi rõ: Bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính (sản phẩm phần mềm và nội dung số) là hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp CNTT nước ta.

Trong bối cảnh hầu hết các nước trên thế giới đều tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm CNTT của họ tại thị trường nội địa, thời gian tới, Bộ TTTT sẽ phối hợp với Bộ VH-TT-DL tăng cường việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm CNTT sản xuất trong nước đã đăng ký sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp cũng như khuyến khích phát triển thị trường trong nước.

Công văn cũng đề nghị “khẩn trương gửi báo cáo Danh mục sản phẩm phần mềm và nội dung số đã đăng ký sở hữu trí tụê về quyền tác giả và quyền liên quan (kèm theo mô tả sản phẩm, thông tin sơ bộ chứng minh quyền sở hữu trí tuệ…)”.

Đại diện Vụ CNTT, Bộ TTTT cho biết hiện vụ đang tập hợp danh sách các phần mềm, nội dung số đã đăng ký. Dự kiến, đến đầu tháng 3/2012 sẽ công bố danh mục các sản phẩm này đồng thời đưa ra phương hướng xử lý đối với các đơn vị vi phạm.

VNE

more recommended stories