TÌM HIỂU VỀ THREAT DEFENSE LIFECYCLE

TÌM HIỂU VỀ THREAT DEFENSE LIFECYCLE

1

Những mối nguy hiểm ngày càng phức tạp yêu cầu chúng ta phải càng phát triển để chống lại chúng. McAfee đã xây dựng một hệ thống mở và tích hợp nhằm giảm phân mảnh an ninh, tự động hóa các nhiệm vụ và tăng khả năng ngăn chặn các mối đe dọa, xác định thỏa hiệp và phản hồi nhanh hơn.

Đặc biệt là các giải pháp bảo vệ thiết bị đầu cuối hàng đầu, công nghệ đa dạng, có thể áp dụng rộng rãi và nền tảng quản lý mở tập trung giúp bạn đẩy nhanh toàn bộ vòng đời phòng chống những mối đe dọa.

1

1

Để đơn giản hóa vòng đời phòng chống những mối đe dọa, McAfee đã cung cấp cho người dùng những giải pháp tiếp cận giúp bạn chống lại những mối đe dọa tiên tiến hiệu quả hơn:

1

1

1

1

1

more recommended stories