Tìm hiểu Windows 8 và Windows RT (P2)

Màn hình Bắt đầu trong Windows

 

Tuỳ chỉnh màn hình Bắt đầu

Giống như bạn có menu Bắt đầu trong Windows 7, bạn có màn hình Bắt đầu trong Windows 8   và Windows RT. Màn hình Bắt đầu có tất cả thông tin bạn quan tâm ở một nơi. Bạn chỉ có thể xem qua các lát để truy cập vào tiêu đề mới nhất, cập nhật thời gian thực và thông tin hoặc bạn có thể mở các ứng dụng, trang web, danh bạ và thư mục.

Dưới đây là cách nhanh nhất để truy cập vào màn hình Bắt đầu:

 • Bằng cảm ứng, trượt từ mép phải của màn hình của bạn rồi chạm Bắt đầu.
 • Bằng chuột, di chuyển con trỏ đến góc phía trên bên phải hoặc phía dưới bên phải rồi di chuyển lên hoặc xuống và bấmBắt đầu. (Hoặc trỏ tới góc phía dưới bên trái và bấm vào Bắt đầu khi màn hình Bắt đầu xuất hiện).
 • Bằng bàn phím, bấm Windows phím logo Phím logo Windows.

Do đó hãy sắp xếp màn hình Bắt đầu theo bất kỳ cách nào bạn muốn và đặt các ứng dụng, mọi người và trang web yêu thích của bạn vào phía trước và ở giữa. Dưới đây là một vài mẹo bạn có thể thử.

 Tạo lát cho những người và địa điểm yêu thích của bạn

Lát là một ứng dụng hoặc nội dung (như trang web, địa chỉ liên hệ hoặc thư mục) mà bạn có thể mở từ màn hình Bắt đầu. Do đó nếu bạn có một trang web mà bạn truy cập hàng ngày hoặc người mà bạn thường xuyên trò chuyện thì bạn có thể tạo các lát cho trang web hoặc người đó trên màn hình Bắt đầu để bạn có thể nhanh chóng truy cập vào trang web hoặc người đó. Khi bạn đi qua trang web, danh bạ hoặc thư mục mình muốn thêm vào màn hình Bắt đầu, dưới đây là cách:
 • Để ghim trang web hoặc địa chỉ liên hệ từ ứng dụng, mở lệnh ứng dụng và nhấn hoặc bấm Ghim vào Bắt đầu.
 • Để ghim thư mục, hãy mở thư mục đó trong File Explorer, bấm và giữ hoặc bấm chuột phải vào thư mục đó rồi nhấn hoặc bấm Ghim vào Bắt đầu.

 Ghim hoặc bỏ ghim ứng dụng

Một số ứng dụng đã được cài đặt lên PC của bạn có thể chưa được ghim vào màn hình Bắt đầu. Nhưng bạn luôn luôn có thể ghim chúng nếu bạn muốn có chúng trong màn hình Bắt đầu. Trên màn hình Bắt đầu, mở nút Tìm kiếm, chọn ứng dụng bạn muốn ghim để mở lệnh của ứng dụng đó rồi nhấn hoặc bấm vào Ghim vào Bắt đầu. Và nếu có những ứng dụng bạn không sử dụng, bạn có thể bỏ ghim chúng khỏi màn hình Bắt đầu. Trên màn hình Bắt đầu, chọn ứng dụng để mở lệnh của ứng dụng đó rồi nhấn hoặc bấm Bỏ ghim khỏi Bắt đầu. Nếu bạn bỏ ghim ứng dụng, ứng dụng đó vẫn được cài đặt trên PC của bạn do đó bạn luôn luôn có thể tìm lại ứng dụng bằng nút Tìm kiếm.

 

 Sắp xếp lại và đổi kích thước lát

Để di chuyển lát, kéo lát lên hoặc xuống rồi kéo lát đó đến bất kỳ đâu bạn muốn. (Bạn không cần bấm và giữ). Bạn có thể sắp xếp lát theo bất kỳ cách nào mình muốn. Đặt các lát tương tự cùng nhau, nhóm tất cả mục yêu thích của bạn hoặc tạo nhóm “Công việc” cho những ứng dụng dành cho công việc của bạn.

Dưới đây là cách đặt tên cho nhóm các lát:

 • Chạm vào màn hình Bắt đầu bằng hai hoặc nhiều ngón tay rồi chụm các ngón tay vào nhau để thu nhỏ. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm nút Thu phóng Nút Thu phóng.)
 • Chọn nhóm các lát bạn muốn đặt tên rồi nhấn hoặc bấm Đặt tên cho Nhóm.
 • Nếu lát không vừa với điểm bạn muốn, bạn có thể tạo lát đó to hơn hoặc nhỏ hơn. Chỉ cần chọn lát trên màn hình Bắt đầu để mở lệnh ứng dụng rồi nhấn hoặc bấm To hơn hoặc Nhỏ hơn. (Một số lát có thể không được đổi kích thước).

Video: Sắp xếp lại và đổi kích thước lát

Tạo mới, Làm mới và các lệnh khác

Các lệnh như Tạo mới, Làm mới và Chơi là một phần quan trọng khi sử dụng ứng dụng. Những lệnh này có ý nghĩa quan trọng nhưng bạn thỉnh thoảng bạn mới cần chúng và chúng có thể tốn không gian. Để mang đến cho bạn toàn bộ màn hình cho nội dung như đọc trang web hoặc xem video, lệnh ứng dụng giờ đây sẽ ẩn cho đến khi bạn cần lệnh đó. Khi bạn sẵn sàng sử dụng lệnh đó, lệnh sẽ xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình hoặc dưới dạng menu trên mục được chọn. Ví dụ: trên màn hình Bắt đầu, bạn có thể trượt lên hoặc bấm chuột phải để xem lệnh Tất cả ứng dụng hoặc trượt xuống hoặc bấm chuột phải vào một lát để chọn lát đó và xem các các cách thay đổi lát đó.

Dưới đây là cách xem hầu hết các lệnh ứng dụng:

 • Bằng cảm ứng, trượt lên từ mép dưới cùng hoặc trượt xuống từ mép trên cùng rồi nhấn lệnh bạn muốn.
 • Bằng chuột, bấm chuột phải bên trong ứng dụng rồi bấm lệnh bạn muốn.
 • Dưới đây là cách xem các lệnh cho một mục cụ thể:
 • Bằng cảm ứng, trượt xuống hoặc qua một mục (như lát hoặc ảnh) để chọn mục rồi nhấn lệnh bạn muốn.
 • Bằng chuột, bấm chuột phải vào một mục (như lát hoặc ảnh) để chọn mục rồi bấm lệnh bạn muốn.

Chuyển đổi giữa các ứng dụng

Đôi khi bạn muốn quay lại ứng dụng mình vừa sử dụng hoặc nhanh chóng chuyển qua các ứng dụng gần đây của mình.

Nếu bạn muốn chuyển qua các ứng dụng bạn đang sử dụng, dưới đây là cách:

Bằng cảm ứng, trượt từ mép trái.

Bằng chuột, di chuyển con trỏ đến góc phía trên bên trái rồi bấm vào góc.

Nếu bạn muốn chuyển qua ứng dụng khác bạn đang sử dụng gần đây, dưới đây là cách:

Bằng cảm ứng, trượt từ mép trái mà không nhấc ngón tay của bạn rồi đẩy ứng dụng lại mép trái. Bạn sẽ thấy ứng dụng mình đã sử dụng gần đây, cùng với màn hình Bắt đầu. Bấm và ứng dụng bạn muốn.

Bằng chuột, di chuyển con trỏ đến góc phía trên bên trái rồi di chuyển xuống mép bên trái. Bạn sẽ thấy ứng dụng mình đã sử dụng gần đây, cùng với màn hình Bắt đầu. Bấm và ứng dụng bạn muốn.

Video: Chuyển đổi giữa các ứng dụng

Đính vào ứng dụng: Sử dụng hai ứng dụng một lúc

Để mắt tới danh sách nhạc trong khi bạn làm việc trên báo cáo. So sách lịch biểu của nhóm ưa thích của bạn với lịch của riêng bạn. Bạn có thể làm được nhiều việc hơn khi bạn đính ứng dụng thứ hai vào bên trái hoặc bên phải của màn hình của mình. Ứng dụng thực hiện tất cả những việc tương tự khi chúng được đính vào vào như khi bạn thực hiện ở kích thước đầy đủ nhưng chúng sẽ thực hiện các điều chỉnh thông minh để vừa với kích thước nhỏ hơn. Thử nghiệm với các bố cục khác nhau để tìm bố cục hoạt động tốt nhất cho bạn.

Nếu bạn muốn đính vào ứng dụng bạn đang sử dụng, dưới đây là cách:

Bằng cảm ứng, trượt ngón tay bạn từ mép trái để bước vào ứng dụng thứ hai rồi kéo ứng dụng sang bên trái hoặc bên phải màn hình cho đến khi ứng dụng mở xuất hiện phía sau.

Bằng chuột, di con trỏ sang góc phía trên bên trái cho đến khi ứng dụng thứ hai xuất hiện rồi kéo ứng dụng đó sang bên trái hoặc bên phải màn hình cho đến khi ứng dụng mở xuất hiện phía sau.

Nếu bạn muốn đính vào ứng dụng khác mà bạn đã sử dụng gần đây, dưới đây là cách:

Bằng cảm ứng hoặc bằng chuột, mở danh sách ứng dụng được sử dụng gần đây. Kéo ứng dụng bạn muốn sang bên trái hoặc bên phải màn hình cho đến khi ứng dụng đang mở xuất hiện phía sau.

>>> Tìm hiểu Windows 8 và Windows RT (P1)

more recommended stories