eM Client hỗ trợ nhãn dán Gmail

eM Client hỗ trợ nhãn dán Gmail

eM Client hỗ trợ nhãn dán Gmail

Bạn có phải là người dùng Gmail? Chúng tôi đã làm lại cách eM Client đồng bộ hóa với Gmail và dữ liệu máy chủ của bạn.

Tất cả các nhãn đã được đồng bộ hóa làm thư mục với Gmail.   Các nhãn dán Gmail được đồng bộ hóa dưới dạng các danh mục và bằng cách gán các danh mục.  Nhãn sẽ được gắn vào thư và được sắp xếp vào thư mục thích hợp.Em Client giúp bạn làm việc giống  như làm việc với giao diện Gmail trực tuyến.

Tìm nhãn tài khoản của bạn trong các danh mục để gán nhãn cho email. Tất cả nhãn của bạn sẽ được hiển thị như  các thư mục thông thường, bên dưới hộp thư đến của bạn.

Nhấp chuột phải vào tin nhắn của bạn và chọn thể loại để áp dụng nhãn cho tin nhắn đã chọn hoặc chọn các mục từ danh sách tin nhắn. Chọn để áp dụng danh mục trong cửa sổ ứng dụng chính. Các thư sẽ được sắp xếp ngay vào các thư mục nhãn phù hợp, nơi bạn có thể tìm thấy các tin nhắn  gắn nhãn.

Có thể bạn quan tâm :

Tính năng của phiên bản eM Client 7

Tính năng mới của phiên bản eM Client 7.1