Khắc phục lỗi không chỉnh được độ phân giải, icon, màn hình bị mờ

Khắc phục lỗi không chỉnh được độ phân giải, icon, màn hình bị mờ

Mở Device manager trên search hoặc vào Run ( phím windows + R ) rồi gõ : hdwwiz.cpl

jane

 

Trên hộp thoại Device Manager chọn Display adapters

jane

 

Chuột phải vào driver card màn hình của bạn, chọn properties

jane

 

Trong hộp thoại Properties chọn tab driver , thực hiện 1 trong 3 lựa chọn sau :

  • Update driver : cập nhật driver của bạn tự động online, hoặc thủ công -> nếu việc cập nhật online không khắc phục được sự cố, chọn lựa chọn driver thủ công như hình sau :

jane

Chọn Driver thủ công, chọn Let me pick from a list of device drivers on my computer

jane

 

jane

Lựa chọn driver, chọn Microsoft Basic Display Adapter

  • Roll Back driver : Trở lại phiên bản trước của driver, bạn chọn trường hợp này nếu gặp lỗi mờ màn hình và icon sau khi update driver, tương tự như update driver cũng gồm tự động cập nhật hoặc thủ công

jane

  • Uninstall driver : Gỡ bỏ driver, nếu các biện pháp trên không khắc phục được sự cố, cách duy nhất là bạn phải cài lại. Trước khi gỡ driver bạn vào tab detail, chuột phải vào dòng driver và copy -> vào google và search tên dòng để download driver trước khi bạn gỡ bỏ.

 

jane

 

jane

Sau khi tải về, gỡ bỏ driver -> bạn sẽ được yêu cầu restart lại máy, sau đó tiến hành cài đặt như bình thường. Lỗi sẽ được khắc phục.

Tạ Trung Tín

Biên soạn : iworld.com.vn