Sao lưu dữ liệu vào Amazon S3 trong Uranium backup

Cùng Iworld.com.vn tìm hiểu về cách sao lưu dữ liệu vào Amazon S3 trong Uranium backup

Tính năng có sẵn trong tất cả các phiên bản thương mại của Uranium Backup.

Để sao lưu dữ liệu của bạn vào Amazon S3 , bước đầu tiên là tạo một bộ sao lưu mới:

Thêm các phần tử bạn muốn sao lưu:

Thêm Cloud Backup common Destination:

Chọn Amazon S3:

Chỉ định Storage Account Name và Access Key. Cả hai đều có sẵn từ bảng điều khiển AWS. Sau đó nhấp vào Connect:

Chọn Bucket hoặc tạo một nhóm mới:

Bạn đã sẵn sàng thực hiện sao lưu đám mây đầu tiên của mình vào Amazon S3:

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về Uranium tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – Iworld.com.vn