Sao lưu dữ liệu vào Microsoft Azure trong Uranium backup

Cùng Iworld.com.vn tìm hiểu về cách sao lưu dữ liệu vào Microsoft Azure trong Uranium backup

Tính năng có sẵn trong tất cả các phiên bản thương mại của Uranium Backup.

Để sao lưu dữ liệu của bạn vào Microsoft Azure, bước đầu tiên là tạo một bộ sao lưu mới:

Thêm các phần tử bạn muốn sao lưu:

Thêm Cloud Backup common Destination:

Chọn Microsoft Azure:

Chỉ định Storage Account Name và Access Key. Cả hai đều có sẵn từ bảng điều khiển Azure. Sau đó nhấp vào Connect:

Chọn Container hoặc tạo một cái mới:

Bạn đã sẵn sàng thực hiện sao lưu đám mây đầu tiên của mình vào Microsoft Azure:

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về Uranium tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – Iworld.com.vn