Author: iworld

Kiểm tra dữ liệu Poisson bằng phần mềm Minitab
Kiểm tra dữ liệu phân phối Poisson bằng phần mềm Minitab

Kiểm tra dữ liệu phân phối Poisson bằng phần mềm Minitab Tất cả những vấn.

Công cụ biểu đồ diện tích trong phần mềm minitab
Công cụ biểu đồ diện tích trong phần mềm minitab

Công cụ biểu đồ diện tích trong phần mềm minitab  Mọi người đều biết biểu.

Loại bỏ các báo động giả trên bảng điều khiển P và U trong Minitab

Loại bỏ các báo động giả trên bảng điều khiển P và U trong Minitab.

Chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ trong Minitab
Chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ trong Minitab

Chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ trong Minitab   Trong Minitab, để hiển thị.

Cách tóm tắt dữ liệu trong phần mềm Minitab
Cách tóm tắt dữ liệu trong phần mềm Minitab

Cách tóm tắt dữ liệu trong phần mềm Minitab Dùng thử Minitab 18 Statistical Software.

Ngày nắng cho thống kê
Thống kê lượng điện tạo ra ở bình năng lượng mặt trời bằng phần mềm minitab

Thống kê lượng điện tạo ra ở bình năng lượng mặt trời bằng phần mềm.

3 phím để nhận dữ liệu đáng tin cậy trong minitab
3 phím để nhận dữ liệu đáng tin cậy trong minitab

3 phím để nhận dữ liệu đáng tin cậy trong minitab Bạn có thể tin.

Ước tính xác suất của một không hiển thị bằng cách sử dụng hồi quy logistic binary
Ước tính xác suất bằng cách sử dụng hồi quy logistic binanry trong minitab

Ước tính xác suất bằng cách sử dụng hồi quy logistic binary trong minitab Các.

Làm việc với các tệp PDF dễ dàng hơn
Làm việc với các tệp PDF dễ dàng hơn

Làm việc với các tệp PDF dễ dàng hơn Cho dù bạn có thể làm.

Howden đã  dành  chiến thắng với phần mềm Nitro về đạt tiêu chuẩn PDF
Howden đã dành chiến thắng với phần mềm Nitro về đạt tiêu chuẩn PDF

Howden đã  dành  chiến thắng với phần mềm Nitro về đạt tiêu chuẩn PDF Là.